2022 Asgari Ücrete Dair Genel Bilgiler

2022 Asgari Ücrete Dair Genel Bilgiler

2022 ÜCRET HESAPLAMALARI VE GENEL BİLGİLER 

2022 yılında asgari ücret bir önceki yıla göre yaklaşık % 50,5 zamlanarak brüt 5004,  net 4.253,40 TL’ye yükseldi. Diğer yıllardan farklı olarak bazı vergisel değişikliklere de gidildi. Böylece asgari ücretliler artık gelir vergisi ve damga vergisi ödemeyecekler. Bir başka değişle kişilerin aylık kazanç tutarının asgari ücrete kadar olan kısmı gelir ve damga vergisinde muaf tutuldu. Ayrıca tüm ücretlilerden gelir vergisi iadesi olan AGİ desteği de tamamen kaldırıldı.  

Asgari ücretin net hesabı ve işveren maliyeti;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelir vergisi tarifesi;

 

 

 

 

 

2022 Engelli vergi indirimi;

 

 

 

 

2022 Yol ve Yemek İstisna Tutarları;

21 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği/Seri No:317 ile gelir vergisi tarafındaki yemek ve yol yardımı istisna tutarları belirlendi.

Yemek Yardımlarının Gelir Vergisi ve SGK İstisnaları

İşyerlerinde işverenler tarafından birden fazla şekilde yemek hizmeti karşılanabiliyor. Mesela; 

  • Şirket bünyesinde verilen yemekhane hizmeti,
  • Dışarıdan yemek firması desteği,
  • Firma dışarıdan anlaştığı yemek firmasına personelini göndermesi, 
  • Ücret hesap pusulalarında ödenen nakit yemek ücretleri,
  • Yemek kartı ya da yemek kuponları verilebilir.

Bu işlemlerde sigorta ve gelir vergisi tarafında farklı istisna ve muafiyet tanımlamaları yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yemek İstisnası Nasıl Uygulanır?

Nakit Yemek Parası:  Nakit olarak ödenen yemek parası, gelir vergisine tabidir. SGK açısından ise, iş günü bazında günlük asgari ücretin %6’sı kadarı PEK matrahından istisna edilir, üzerinden SGK primi hesaplanmaz.

Yemekhane Hizmeti ve Şirket Dışında Bir Kuruluşta Yemek Hizmeti: Bu hizmet türlerinde SGK primi hesaplanmaz. Gelir vergisi açısından da istisna olarak belirlenmiştir. 

Yemek Kartı/Yemek Kuponu: Personele yemek kartı ya da yemek kuponu olarak verilmiş yardımlar, SGK tarafından sadece yemek hizmeti satın alınabilen bir araç olduğundan ayni yardım olarak değerlendirilir ve tutar ne olursa olsun üzerinden SGK primi hesaplanmaz, prime esas kazanca dâhil edilmez. Gelir vergisi tarafında ise, her yıl yeniden belirlenen rakamlar üzerinden iş günü bazında günlük vergi muafiyeti uygulanır. Bu tutar 2022 yılı için 34 TL olarak belirlenmiştir.

2022 Yılı İlk Dönem Kıdem Tavanı;

2022 yılının Ocak ayından itibaren işten çıkarılan işçiler için hesaplanacak kıdem tazminatında tavan olarak dikkate alınacak tutar 10.596,74 TL olarak açıklandı.

Peki 2021 yılında İşsizlik Ödeneği Alan Kişiler, 2022 Yılındaki Artıştan Faydalanabilir Mi?

İşsizlik ödeneği hesabı yapılırken, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanır ve günlük ortalama brüt kazancının %40'dır. Bu nedenle örneğin; 2021 Aralık ayında işsizlik maaşına başvuru yapan bir kişi işsizlik ödeneği alırken son 4 aylık brüt kazançlarına bakılacak olup, bu hesabın üzerinden kendisine ödeme yapılacaktır. 
Dolayısıyla 2022 yılındaki artış bu kişiyi ilgilendirmeyecektir. 

 

Kaynaklar; csgb.gov.tr

                   iskanunu.com

 

Yazan; Esin Keskin ve Ali Dilber