Köşe Yazıları

Lider İnsan Kaynakları Yöneticisi Olmak

Lider İnsan Kaynakları Yöneticisi Olmak

İnsan Kaynakları birçok açıklaması olan fakat en önemli doğrusunun, bir şirketin insan kaynağının en doğru şekilde yönetilmesi doğru kaynakların araştırılıp bulunması ve bulunduktan sonra maksimum verimlilik için gerekli çalışmaların yapılması olarak değerlendirilebilir. Ancak günümüzde çalışanların şirketlere verimli olabilmesi için sadece yönetilmesi yeterli değildir

İş Hayatında Eğitim Mi? Tecrübe Mi

İş Hayatında Eğitim Mi? Tecrübe Mi

Günümüz iş dünyasının kendisine sorması gereken en önemli soruların başında gelmektedir Tecrübe mi? Eğitim mi?. Tecrübe ve eğitim tek başlarına bir anlam ifade etmemektedir. Eğitimsiz tecrübe alışkanlıklardan öteye gidemediği gibi, tecrübesiz eğitim ise bilginin işlevsizliğine yol açacaktır.

Örgütlerde Etkili İletişimin Önemi

Örgütlerde Etkili İletişimin Önemi

İletişim; örgütleri, toplumları bir arada tutmak, aktarım sağlamak için önemli bir süreçtir. Yani insanların bir arada ve bir amaç uğruna bulunduğu yerlerde iletişim kaçınılmaz olacaktır.

Ben Köprü Değilim

Ben Köprü Değilim

İnsan kaynakları kavramının anlamını araştırdığınızda birden fazla sonuç elde edebilirsiniz. Bu kavramı anlamak için birkaç konuyu hatırlamakta fayda var.

İş Başvurularında Ayrımcılığa mı Uğradınız?

İş Başvurularında Ayrımcılığa mı Uğradınız?

Türkiye’de işletmeler içerisinde her ne kadar personel yönetimi tabelaları kalkıp yerine insan kaynakları birimleri oluştu denilse de, zihinlerde hala geleneksel yöntemlerin uygulandığını, en basitinden mülakatların kalitesizliğinden anlayabiliriz.