Resmi Tatil Çalışması'na Emsal Karar

Resmi Tatil Çalışması

YARGITAY KARARI

İş kanunlarımızda ulusal bayram ve genel tatil günlerinin hangi günler olduğuna ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu konudaki düzenlemeye 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da yer verilmiştir. Ulusal bayram günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’dır. 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren 29 Ekim gün sonuna kadar devam eder. Genel Tatil kapsamındaysa resmi ve dini bayram günleri, yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü tatil günü olarak belirlenmiştir.

Ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışma hayatında yer alanlar için Anayasa ve kanunlarda sosyal bir hak olarak tanınmıştır. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işçiler çalışmayabilir ve bir iş karşılığı olmadan ücret kazanımı elde edebilirler. Buna dair hükme 4857 sayılı İş kanunun 47. Maddesinde; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” yer verilmiştir.

Dava Detayları; 

·      Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçinin, bir gün içinde kaç saat çalışma yaptığının önemi bulunmamaktadır. 

·      İş kanunun 47. maddesinde yer alan ibareye dikkat edildiğinde saat ayrımının yapılmadığı anlaşılmaktadır. 

·      Geçtiğimiz günlerde Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin vermiş olduğu emsal bir kararla bu konuya açıklık getirilmiştir. Yüksek Mahkemece; “işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır” ifadesi kullanılarak emsal bir karar verildi. Kararda İş kanunun 47. Maddesi belirtilerek ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçinin her bir ulusal bayram genel tatil günü için ilave bir yevmiyeye hak kazanacağına ve hesaplamanın çalışılan saat üzerinden yapılmasının hatalı olacağına, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması durumunda bir saat dahi çalışılsa tam yevmiyeye hak kazanılacağına hükmedilmiştir.

 

KAYNAK; 

  • cnnturk.com
  • iskanunu.com