Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İşletmelerin hedeflerine ulaşması ve planlarını gerçekleştirebilmesi için insan kaynağına hem daha çok önem vermesi hem de yönetim konusunda değişikliklere gitmesi gerekir. Bu durumda işletmelerin hayatta kalması, sürdürülebilir olması, performans üstünlüğüne ulaşması daha da önem kazanmıştır. İşletmeye bu alternatifi sağlayacak tek gücün “insan kaynağı”olduğu unutulmamalıdır. Beklentileri, ihtiyaçları, kişilerin performanslarını arttıracak şekilde yönlendirilmeleri sanıldığı kadar kolay değildir. Geleneksel insan kaynakları yönetimi (işe alma, eğitme, geliştirme, ücretlendirme vb.) bu noktada yetersiz kalabilmekte idi. Ayırt edici bir güç olarak insan kaynağından maksimum şekilde yararlanmasını sağlayacak unsur tabi ki stratejik insan kaynakları yönetimi olmuştur. Stratejik insan kaynakları yönetimi, işletme performansının arttırılması ile aynı anlama gelmekte, aynı zamanda insan kaynakları yönetiminin de bir kolu olmuştur.

İnsan kaynağını işletme performansını arttıracak yönde geliştirmenin ilk adımı, çalışanların hedefleri ile işletme hedeflerini bütünleştirmektir. Stratejik insan kaynakları yönetimi, işgücünü seçerken, eğitip gelişimini sağlarken ve ödüllendirirken bu uyumun ince dengesini sağlamaya ve korumaya özen göstermiştir. Stratejik insan kaynakları yönetiminin en temel amacı; yüksek motivasyona sahip, yeniliklere açık, becerikli ve kararlı şekilde çalışan insanlar yetiştirerek rakipleri ile rekabet ederek avantajlı bir duruma geçmektedir. Stratejik düşüncede işletmenin hedefine ulaşırken yapılacak planlamalar ve araştırmalar sonuçlara bağlanır. İşletmelerin tüm hiyerarşi şemalarında alınan kararların, çalışmaların, kuralların ve faaliyetlerin bir çatının altında toplanarak idari sistemlerle beraber geliştirilmesi yalnızca stratejik yönetim uygulayarak mümkün olur. Bu durumu 5 adımda anlatacak olursak;

1. Adım: Misyon hedefler ve yönetim felsefesinin belirlenmesi

2. Adım: Koşullar değerlendirilerek iç ve dış çevre analizinin yapılması

3. Adım: Kurumsal ve fonksiyonel düzeyde stratejilerin (hareket planının) oluşturulması

4. Adım: Stratejinin fonksiyonlar bazında hayata geçirilmesi

5. Adım: Stratejinin değerlendirilmesi ve kontrol noktalarının belirlenmesi

Uygulanacak olan adımlardan sonra işletme çalışanlarının becerileri ve yetkinlikleri ile rekabet avantajı geliştirebilir. Bu yüzden işletmelerin başarılı olması için insanlara her zaman fazla değer verilmelidir. Bu durumun avantajlarını da iyi bilmek gerekir.

  • Kurum içinde yüksek seviyede üretkenlik sağlamak,
  • Alanında iyi olan insanları geliştirmek ve elde tutmak,
  • Müşterilerin beklentilerini gereken şekilde karşılamak,
  • Gelecek için net bir iş stratejisi ve vizyonu sağlamak,
  • İşe alımları gerçekleştirmek, korumak ve motive etmek,
  • Şirket içinde güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi sağlamak,
  • İnsanların gelişme sorunlarının sistematik olarak ele alınmasını sağlamak,
  • Stratejik planlama sürecinde faydalı olabilecek rekabetçi istihbarat sağlamak,
  • Şirketin başarısı için çok önemli olabilecek dış fırsatları ve tehditleri belirlemek ve analiz etmek.

Sonuç olarak Stratejik insan kaynakları yönetiminde kilit rol oynayacak olan yine insan kaynakları alanında çalışanlar olacaktır. Burada analizleridoğru yapan, şirket ve çalışan ihtiyaçlarını karşılayacak olan, doğru çalışma ve planlamadır. Elbette bir sayfaya sığmayacak kadar çok şey yazılıp söylenilebilir. Ancak bizim gayemiz bu alanda çalışanlara farkındalık yaratmaktır.

Hoşça kalın. Dostça kalın…

Bu Yazıyı Paylaşın