Şirketlerde Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Neden Önemli?

Şirketlerde Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Neden Önemli?

İnternette “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” yazarak kısa bir araştırma yaptığınızda birçok şirketin web sitesi kaşınıza gelmektedir. Şirketlerin web sitelerinde ayrı bir alanda detaylıca ele almaya özen gösterdikleri bu kavramlar günümüz iş dünyasının en önemli dinamikleri arasında yer almaktadır. Özellikle küreselleşmenin artması, uzaktan çalışma ile farklı ülkelerde iş fırsatı elde etmenin daha kolay hale gelmesi ve çalışanların dil, din, ırk, cinsiyet ve cinsel yönelim tabularına sert bir biçimde karşı çıkması bu kavramları gittikçe daha önemli hale getirmektedir. Çalışanların daha şeffaf, saygılı ve adil yönetim anlayışını benimsemesi, şirketlerin yetenekli çalışanları elde etmek ve uzun süre elde tutabilmek için yarıştığı rekabet ortamında bu beklenti ve değerleri karşılayabilecek bir dönüşüm yaşamasını gerekli kılmıştır.  Araştırmalara baktığımızda ise, örneğin Universum’un World Most Attractive Employers araştırmasında şirketlerin %81’i çeşitlilik ve kapsayıcılığı kendileri için önemli görmektedir. İşe alım politikaları başta olmak üzere tüm politikalarında gözetmektedirler. Deloitte’nin Türkiye’de Çalışma Hayatında Çeşitlilik ve Kapsayıcılık raporunda ise çeşitli bir iş gücüne sahip ve kapsayıcı politikaları benimsemiş şirketlerin; motivasyonu, verimliliği ve performansı daha yüksek çalışanlar ve ekiplere sahip olunarak, daha yaratıcı çalışmaların ve inovasyonların yapılarak; kârlılık, büyüme, pazar payı, itibar gibi birçok olumlu etkiye sahip olduklarını göstermektedir. Özellikle günümüzde iş hayatına giren Z kuşağı dinamikleri oldukça değişmeye mecbur bırakmıştır. Z Kuşağı, kapsayıcı bir şirket kültürü benimseyen ve sürdürülebilir çalışma ilkelerine sahip çıkan iş yerlerinde daha uzun süreli çalışmayı planladıklarını paylaşmaktadır. Z ve Y kuşağının %40’ı değerleri ile uyuşmayan şirketlerin iş ilanlarını değerlendirmemektedir.

Peki şirketler çeşitlilik ve kapsayıcılık kültürünü nasıl benimseyebilirler? Öncelikle bu kültürün üst yönetim ile başlatılması gerekmektedir. Üst yönetimin tamamen sahiplenmediği ve uygulamadığı bir olgu çalışanlara geçemeyecektir.  Üst yönetim çeşitli bir kültür yaratmaya hevesli ve bu çeşitli kültüre yönelik kapsayıcı bakış açısını tam anlamıyla benimsemelidir. Daha sonrasında çalışanlar bu kültürün bir parçası yapılmalıdır. Çalışanların şirket içerisinde seslerini rahat duyurabilmeleri desteklenmeli, farklı fikirler daha özgürce dile getirilebilmeli ve bu fikirlerden uygun olanlar hayata geçirilerek şirket içi uygulamalar farklılaştırılabilmelidir. İşe alımda cinsiyet, dil, ırk gibi özelliklere bakmadan adil bir işe alım yapılmalı ve şirket içerisinde terfi, performans, ücret gibi çalışanlar için oldukça önemli olan sistemlerde adil ve eşit bir yaklaşım sunulmalıdır. Çalışanların performanslarının ve çabalarının karşılığını verirken önyargılar yıkılmalıdır. Ayrıca işe alımlarda hep aynı tip çalışanları almak yerine farklı yaş grupları ve fikirleri şirkete kazandırma çeşitlilik ve kapsayıcılığın daha da kültürleşmesini sağlayacaktır.

Kaynakça :
Universum, World Most Attractive Employers (18.10.2023) https://universumglobal.com/blog/growing-gap-between-what-young-talent-wants-and-what-employers-can-offer/

Deloitte, Türkiye’de Çalışma Hayatında Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Raporu (20.10.2023) https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/human-capital/turkiye-de-calisma-hayatinda-cesitlilik-ve-kapsayicilik-raporu.pdf

Bu Yazıyı Paylaşın