Puantaj / Puantaj Cetveli Nedir?

Puantaj ve Puantaj Cetveli Nedir?

Puantaj kelime anlamıyla; bir kurumda çalışan personellerin saat ya da gün bazında çalışma sürelerinin kayıt altında tutulmasıdır. Kurum personellerinin işe giriş ve çıkış saatlerinin, çalışanın almış olduğu rapor ya da kullanılan izinlerin raporlanmasında kullanılmaktadır. Puantaj maaş hesaplamasında çalışana yapılacak ödemelerin temelinde bulunan önemli bir noktaya sahiptir.

Puantaj kayıtları bu neden ile hatasız ve eksiksiz olmalıdır. Puantaj sektörlere göre farklılık gösterebilmektedir. Ancak temel olarak çalışanın puantajın tutulduğu ay içerisinde kaç gün ya da kaç saat çalıştığını raporlamaktadır. Puantajda bulunması gereken belli başlı parametreler vardır. Minimum düzeyde olması gerekenler; çalışanın saatlik, yıllık, serbest zaman ya da ücretsiz olarak kullanıldığı izinler, fazla çalışma saatleri, hastalık raporları, çalışma gün sayıları. Puantajı hesaplama yöntemi olarak ise puantaj cetveli kullanılmaktadır.

Puantaj cetveli; bir çalışanın mesaisi içerisinde kaç saat çalıştığının tutulduğu tablodur. Puantaj cetveli tutmanın birkaç seçeneği varıdır. Puantaj cetveli defter ile tutulabileceği gibi ki bu artık çok eski ve pratik olmayan bir yöntem, Excel üzerinden ya da online Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) programları ile puantaj cetveli tutmak mümkündür. Personel devam kontrol sistemleri ile personel giriş çıkışlarını izinlerini anlık ve üzenli olarak tutmak mümkündür.

Puantaj cetveli türlerini detaylı olarak inceleyecek olursak;

Puantaj defteri kağıt ve kalemle puantör ya da insan kaynaklarıdepartmanının kendi imkanları ile oluşturabileceği bir yöntemdir. Genellikle çalışan sayısının az olduğu iş yerlerinde kullanımı daha kolaydır. Bu yöntem ile çalışanların puantaj takibini yapmak için puantaj defterini tutmakla yükümlü olan kişi çalışanların gelip gelmediğini kontrol eder, çalışanın giriş ve çıkış saatlerini o güne ait kayıtları puantaj defterine işler. Kurum içerisinde çalışanların o güne ait çalışma hareketleri kayıt altına alınır.

Elektronik Kart / Parmak İzi / Yüz Tanıma; sistem yazılımları olarak birbirlerine çok bezerler. Çalışanların bir cihaz aracılığı ile giriş ve çıkış saatlerinde yüz okutmaları, parmak izi okutmaları ya da elektronik pdks kartlarını kullanmaları sonucunda kurum içerisinde ne kadar zaman kaldıklarını saat kaçta girdiklerini ya da saat kaçta çıktıklarının kontrolü sağlanır. PDKS sistemlerine çalışanların shıftlerinin işlenerek çalışanın kurum içerisinde hangi saat aralıklarında hangi günlerde çalışacağı ve hafta tatili günlerinin bilgisi işlenerek çalışana haftalık ya da aylık olarak atamalar yapılır. Böylece çalışanın puantaj cetveli için daha sağlıklı veriler elde edilebilmektedir.

Puantaj cetvelini, doldurmak için öncelikle çalışanların isim ve soy isimleri girilmelidir. Her işçiye ait bir puantaj kartı ya da satırı olmak zorundadır. Çalışanın puantaj cetvelinin tutulduğu işlemin yapıldığı ay için hafta tatillerinin ve iş günlerini belirtilir ve çalışan için geldiği her bir gün doldurulur, mesela çalışılan her bir gün için “Ç” harfi ya da kurumda olan çalışma süresi “7,5” saat işlenir. Hafta tatili olan her bir gün için ise “OFF” ya da “HT” yazılabilir.

 “Ay bitiminde ise işçilere ait satırların sonunda yer alan toplam çalışma, fazla mesai ve devamsızlık gibi bilgilerin gün sayısının toplamı belirtilir. Bu şekilde, ay sonu geldiğinde puantaj cetveline bakarak tüm işçilerin çalışma ve devamsızlık bilgileri kolaylıkla tespit edilebilir. Bu uygulamanın sonunda ise işçilerin ücret bordroları oluşturularak çalıştığı sürelere karşılık gelen ücretleri ödenir.” Hazırlanan cetveller sektörden sektöre değişkenlik gösterse de genel olarak bir puantaj cetvelinde; çalışanın adı soyadı varsa iş yerine ait sicil numarası, departmana ait bilgiler, mesai saatleri, giriş ve çıkış saatleri, fazla mesailer, eksik mesailer, eksik günler ve eksik günlerin sebepleri yer almalıdır.

Öğrenci oturum izni: İnşaat işçi puantaj cetveli örneği

Bu Yazıyı Paylaşın