Outsourcing ve İK

Outsourcing ve İnsan Kaynakları

Outsourcing (Dış Kaynak Kullanımı) en açık haliyle kurumların, firmaların ya da işletmelerin öz yeteneklerine ağırlık vererek, bu süreçler haricindeki diğer fonksiyonları alanında uzman kişi ya da kuruluşlara devretmesine diyebiliriz. Öz yetenek kavramını bir organizasyonu rakiplerinden ayıran veya öne geçiren bilgi, iş yapış şeklinde tanımlayabiliriz. Modern işletme düzenine geçilmeden önceki süreyi ele alırsak, şirketlerin birçoğu süreçlerini kendileri devam ettirmeye ve dışarıdan herhangi bir şekilde destek almama eğilimindeydiler. Fakat değişen ve gelişen dünya şartları iş yapma tarzlarında da değişiklikleri beraberinde getirdi. Ve şu anda dış kaynak kullanımı özelinde bir değerlendirme yapmamız gerekirse şirketler; gereksiz kadro giderlerinden kurtulma şansı yakalarken, uzmanı olduğu alanlara daha fazla yatırım yapma ve inovasyon geliştirme imkanlarına sahip oldular. Dış kaynak kullanımının diğer faydaları ise, şirketin kendi içerisinde çözüm üretemediği yahut atladığı durumlarda farklı kaynaklara ulaşabilmek, alacağı riskli kararlar mevcutsa bu noktada riski paylaşmak, idaresi nispeten daha zor olan ya da kontrol mekanizmasının daha zor sağlandığı yerlerde süreçleri daha sağlıklı yürütmek diyebiliriz.

Biraz da dış kaynak kullanımının insan kaynaklarındaki yansımasına değinelim. Binlerce kişinin çalıştığı bir sistem hayal ettiğimizde buradaki süreçlerin yoğunluk ve detay kısmı zaten atlayamayacağımız bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Yeniden yapılanmanın bir organizasyon için zorluğunu tahmin ettiğimizde az risk ve yüksek getiri sağlama imkanı sağlayan dış kaynak kullanımı kurumlar için cazip bir hale geliyor. Şirketlerin birbirleriyle rekabet düzeyinin hat safhada olduğunu düşünürsek fark yaratmak adına farklı bakış açılarına, benchmark çalışmalarına ihtiyaç duyuyorlar. Büyük çaplı bir işletme hayal edersek haliyle işe alım süreçlerinin yoğunluğu zaman yönetimi konusunda İK çalışanlarına problem yaratabilir bu noktada uzmanlığını kanıtlamış kişi veya kurumlara bu süreci devretmek hem pozisyonun hızlı kapanmasını hem de doğru kişinin en kısa sürede işe yerleştirilmesine olanak tanıyacaktır. Bir başka örnek ise operasyonel süreçlerin nispeten ağırlıklı olduğu bordro alanında bu işleri dış kaynak kullanımına devretmek zamandan tasarruf ederken katma değerli projeleri hayata geçirmek içinde vakit oluşmasını sağlayacaktır. Elbette ki bu süreçleri hayata geçirirken birçok parametreyi dikkate almamız gerekiyor. İç ve dış maliyet analizleri bununla birlikte fayda-değer gibi noktalarda da somut veriler üzerinden hareket edilerek en optimum tercihler yapılmalıdır.

Sonuç olarak her organizasyonun dış kaynak kullanımı yapmak gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır, çünkü organizasyonlar bu tarz değişimlerde kurum kültürüne ve değerine katkı yapmış kişileri kaybedebilirler. Bu bağlamda maliyet, ihtiyaç ve hayata geçirililebilirlik noktasındaki planlamalar detaylı ve titiz bir şekilde yapılmalıdır.

Sevgiler ..

Bu Yazıyı Paylaşın