Örgütlerde Etkili İletişimin Önemi

Örgütlerde Etkili İletişimin Önemi

     Günümüzde insanlar, günlerinin en verimli kısımlarını ve yaşamlarının da büyük bir bölümünü çalıştıkları örgütlerde geçirmektedirler. Yapılan araştırmalarda, yetişkin nüfus toplam zamanının üçte birinden fazlasını çalıştığı örgütlerde geçtiği görülmektedir. Zamanlarının bu denli önemli bir kısmını geçirdikleri yerler ile insanların kurdukları iletişim bu nedenle önemlidir. Amaçları her ne olursa olsun, toplumsal yapıların bir parçası olduğu bilinilen örgütler, varlıklarını içerde ve dışarda kurulmuş olan ilişkiler düzeni içinde sürdürmektedirler. Bu ilişkilerin kontrol altında tutulması, bir düzen içinde ilerlemesi ve bir amaca yönelik işlemesi etkili bir iletişim politikasının izlenmesini zorunlu kılmaktadır. Amaçlara yönelik kontrollü bir iletişim sistemi kuramayan yerlerin başarılı olması zor olacaktır. Hedeflerine ulaşmak adına bir araya gelen bireyin ve örgütün etkileşim halinde olma ihtiyacı vardır. 

     Bugün dahi yüzyıllar öncesinin medeniyetlerinden bahsedebiliyorsak bu iletişim sayesindedir. İletişim; örgütleri, toplumları bir arada tutmak, aktarım sağlamak için önemli bir süreçtir. Yani insanların bir arada ve bir amaç uğruna bulunduğu yerlerde iletişim kaçınılmaz olacaktır. Bunu etkili ve verimli kılmak gerek örgütlerin değerlerini korumak adına gerekse stratejik hedeflere ulaşmak adına önem arz etmektedir. 

     Örgütsel iletişimin etkili kullanılması sayesinde kurumsal ilişkiler sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde sağlanabilir ve kurumun amaçları doğrultusunda hareket edilebilir. Kurumsal ilişkilerin sağlıklı işlemesinin yanı sıra, dış çevre ile olan ilişkilerinde sağlıklı ilerleyebilmesi açısından önemlidir. Örgütlerde etkili ve açık bir iletişim kurulabildiği takdirde çalışanların inançları, bağlılıkları artacaktır. Buna paralel olarak verimlilik ve performans düzeylerinde de artış görülecektir. Çalışanların çevrelerini anlamlandırmaları, belirsizliklerin üstesinden gelebilmeleri ve rollerinin gereklerini yerine getirebilmeleri için belirlenen amaçlar doğrultusunda mesajların oluşturulması ve bu mesajların çalışanlar tarafından paylaşılmasını kapsayan uzun ve çift yönlü bir süreçtir. Örgütsel iletişim bu kapsamlı özelliğiyle güçlü bir örgüt kültürü yaratır ya da yaratılmış olanı sağlıklı olarak sürdürecektir.

     Sözün özü; küçük/büyük tüm örgütlerin amaçlarına etkin ve kısa sürede ulaşabilmeleri adına tüm kademeler arasında emir ve bilgi aktarımını etkin, etkili ve verimli sağlayabilmeleri için iletişim kanallarının sağlıklı işlemesi gerekir. 

Bu Yazıyı Paylaşın