Kristal Nesil “Z Kuşağı

KRİSTAL NESİL Z KUŞAĞI

     Z kuşağı “Kristal Nesil” olarak da adlandırılan 2000’den (bazı kaynaklarda 1995) sonra doğanlardan oluşan nesildir. 2000 yılı ve sonrası teknolojinin de tüm dünyada ilerlediği, yükseldiği bir dönemdir ve bu açıdan Z kuşağı olarak anılan nesil teknolojik bir çağa doğmuş bu çağda büyümüş olmaları sebebiyle kendinden önceki nesillerden oldukça farklılaşacaktır demek yanlış olmayacaktır. 

Yalnız yaşamı ve bireyselleşmeyi tercih ettiklerinden dolayı “The New Silent Generation (Yeni Sessiz Kuşak)” şeklinde anılmaya da başlamışlardır. 

     Z kuşağı bilgiye erişmekte sıkıntı yaşamayan, aynı anda bir çok işle ilgilenebilen, iletişim araçlarını oldukça etkili kullanabilen bir nesildir ve bu nesli diğerlerinden ayıran temel özellik oldukça hırslı olmaları, bilgileri çok hızlı bir şekilde alıp analiz etmeleridir. Sonuç odaklı olup detaylarda kaybolmayan, yeniliğe açık ve en yeni iletişim araçlarını kullanan/kullanmayı tercih eden, bireyselliği benimseyen fakat iş arkadaşlarıyla dost olmayı tercih eden bireylerdir. Aynı zamanda yapılan araştırmalara göre bu kuşak için insanlık tarihinin el, göz, kulak vb. motor becerileri senkronizasyonu en yüksek nesildir deniyor. Bunların yanında tatminsiz, kararsız, aceleci, sabırsız olmaları ve kolay vazgeçmeleri de diğer özelliklerinin yanında olumsuz yönler olarak göze çarpabilir. 

     Z kuşağı için “Teknoloji Bağımlısı Nesil” denmesine katılmamakla beraber hızla gelişen değişen teknolojiyi yerinde kullanma ve bu hıza ayak uydurmaları iş hayatına tam anlamıyla katıldıklarında aranılan özellikler olarak karşımıza çıkacaktır. Bu kuşak için para kazanmanın yanında iş tatmini de önemlidir. Çalışırken eğlenme ve aynı zamanda sürekli öğrenmek isterler.

     Günümüzde iş yaşamında tam anlamıyla var olmamaları sebebiyle iş yaşamında tutum ve davranışları muğlaktır. Yapılan araştırmalarla çıkarım yapılarak öngörülmeye çalışılmaktadır.

     Z kuşağı kendinden bir önceki neslin yüksek işsizlik oranlarından ders alarak çalışma hayatına erken yaşta atılmak istiyorlar ve çalışmak konusunda daha duyarlı ve isteklidirler. Z kuşağı hakkında yapılan diğer araştırmalara göz atacak olursak; bir işte ya da sektörde devamlı kalmak istemiyorlar, %84,5’i heyecan duyacakları bir iş yapmak istediklerini söylüyorlar. ABD’li kariyer platformu Monster Worldwide, X ve Y kuşaklarından daha uzun saatler çalışmaya istekli olduklarını belirtiyor. X ve Y kuşaklarında kendi işlerini kurma arzusunun ortalaması %32 iken bu durum Z kuşağında %49 olarak ortaya konmuştur. Araştırmaya göre, Z kuşağındaki bireylerin yüzde 57’si teknolojinin kendilerini daha üretken, yüzde 45’i de teknoloji sayesinde daha hareketli hale geldiklerini düşünüyor.

     Z Kuşağı olarak adlandırılan bu neslin artık iş dünyasına girmeye başlamasıyla bu kuşağın kendilerine katacakları artı değerleri görüp, işverenlerin ve insan kaynakları birimlerinin bu kuşağı anlamaları ve şirketleri buna hazırlamaları gerekiyor. 

Esin KESKİN

Bu Yazıyı Paylaşın