KÖŞE YAZILARI

İş Yerinde Etik Davranış

Her birimiz çalıştığımız iş yerlerinde düzgün davranılmayı, eşit şartlarda çalışmayı ve iyi muamele görmeyi ister ve hakkederiz. Bu hakların verilmesi için en önemli unsur; çalışanları din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımlarından uzak tutmak ve uzak tutacak politikaları şirket kültürü haline getirmektir.

İnsan Kaynaklarında Pozitif Etki ve Doğru Tanıtım

Sonuç olarak, çalışanlara olumlu bir tutum sergileyerek, departmanımızı doğru bir şekilde tanıtarak ve pozitif bir etki yaratarak "sevilmeme" duygusunu "sevilme" duygusuna dönüştürebiliriz. Evet, başlangıçta işimizin zor olduğunu ifade etmiştik. Ancak, gerçekten mesleğimizi seviyorsak ve bu tür bir durumla karşılaşıyorsak, bunu başarmaktan başka seçeneğimiz yoktur.

İK! İnsana, İşe ve Geleceğe Yatırım Yapan Bir Departman

Sürdürülebilir insan kaynakları kavramı, işletmelerin çalışanlarının fiziksel, duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayan, onların refahını arttıran ve aynı zamanda işletmenin çıkarlarını da koruyan bir yönetim yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın temel amacı, çalışanların verimliliğini arttırmak, motivasyonlarını yükseltmek ve işletmenin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Kadınlar Günü mü?

Ama bizler her zaman haksızlık karşısında ses çıkarmaya devam edeceğiz. Sizler ne kadınlara yapılan haksızlıklara ne de benim gibi insanları asla susturamayacaksınız. Kadınlar gününüz kutlu olsun...

Endüstri 4.0 ve İnsan Kaynakları

Değişen dünya ve ülkemizde firmalar Endüstri 4.0’ı yakalamaya çalışırken İnsan Kaynakları departmanları ve profesyonelleri kendilerini bu değişim içerisinde nerede bulacak, asıl soru bu.

İşveren Markasının Etkisinin Araştırılması

İşveren markasının işletmelerde kullanılan birçok uygulamayı etkilediği ve değiştirdiği fark edilmektedir. Bu çalışmada ise spesifik olarak işveren markasının insan kaynakları fonksiyonlarıyla olan ilişkisi ve üzerindeki etkileri konu alınmıştır. Bu doğrultuda incelemek üzere işveren markası olan işletmelerdeki durumun araştırılması hedeflenmiştir.

Öğrenilmiş Çaresizlik

Öğrenilmiş çaresizlik için kısaca, herhangi bir durumda birden fazla başarısızlıkla karşılaşınca denemekten vazgeçmek diyebiliriz. Bu durumlarda asla başarıya ulaşılamayacağına inanılır.

HRD E-KİTAP ÇIKTI

Her zaman güncel bilgiler sunan ve yepyeni projelerle sizlere misafir olan HRD, bu kez de e-kitap projesiyle huzurlarınızda.

Durdurun Zamanı! Yetişemiyorum

“Zaman o kadar hızlı geçiyor ki yetişemiyorum.” “ Vaktim de var ama yetiştiremiyorum.” “Neyi yanlış yapıyorum bilmiyorum.” Gibi cümleleri çok sık kullanıyorsanız, sizde zamanı yönetemiyor olabilirsiniz. Zamanı yönetemiyor olmanız yönetemeyeceksiniz anlamına gelmiyor

Stajın Önemi ve 2022 Stajyer Ücretleri

Staj dediğimiz şey aslında basit bir tabirle herhangi bir mesleği edinecek kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemidir. Fakat ülkemizde bu terim Cem Yılmaz’ın da şakalarına konu olduğu gibi kölelik oluyor. Gelin bakalım bu stajyerlik neden bu kadar önemliymiş ve maddi karşılığı neymiş.

İnsan Kaynakları Uzmanı Mutluluk Uzmanı Olabilir Mi?

Bu yeni dünyayı kabul etmek zorunda kalan kurumlar, kurumsallıklarına uygun en iddialı yeni bir pozisyon ile ortaya çıktılar. Mutluluk Uzmanı..

Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışmanın İspatı ve Ödenmesi

İşçilerin işverenlere karşı açtıkları iş davaları her geçen yıl hızla artıyor. Adalet Bakanlığının verilerine göre bu dava türlerinde en dikkat çeken hususların başında alacak davaları geliyor. Yılda ortalama 150 bin dava sadece bu hususta açılıyor. Bu alacak kalemlerinin başında da fazla mesailerin belgelenmesi ve ödenmesi hususları geliyor.

Çalışan Motivasyonu ve İnsan Kaynakları

Şu anda dünya geneline baktığımızda azımsanamayacak kadar büyük bir çoğunluğun uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirdiğini görüyoruz. Tabi uzaktan çalışma sürecini kalıcı hale getirmeyip tekrar ofislere dönen şirketlerin sayısı da az değil. Her iki açıdan da baktığımızda bu dönüşüm süreci ile birlikte çalışanlarda bağlılık duygusu oluşturmak eskisi kadar kolay görünmüyor.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İK

İk’nın Kurumsal Sosyal Sorumluluk üzerindeki katkısı farklı örneklerle de pekiştirilebilir. Her Kurumsal Sosyal Sorumluluk uygulamasından firmaya çıkacak farklı bir karlılık kalemi bulabiliriz. Bu sebeple bu uygulamaları bir maliyet kalemi görmek yerine, hem topluma hem de firmaya artı değer yaratacak bir etki olarak görülmesi gerekilir.

Pandemi ve Yan Haklar

Fakat artık çalışanlar ne koşulda olursa olsun, kreş veya yaşlı bakım hizmetleri gibi destekleri işverenlerden beklemektedir. Bu destekleri sunarak çalışanlarına değer verdiğini hissettiren ve iş-yaşam dengesini sağlamada destekçi, çalışan dostu kurumların önemi bir kez daha pandemi süresince anlaşıldı.

Çalışanlar Bizi Neden Bırakıyor?

Her bir iş yeni bir risk demektir. Çalışanlar bulundukları kurumdan başka bir kuruma daha iyi olacaklarını hayal ettikleri/ön gördükleri işler veya pozisyonlara geçiş sağlarken bu süreçte yağmurdan kaçarken doluya yakalanma olasılıkları da vardır. Tüm riskler göz önüne alınmalıdır. Bir işten başka bir işe/pozisyona kuruma geçerken aslında artı ve eski listesi yapılmalıdır. Bulunan kurumun pozisyonun artıları nelerdir eksileri nelerdir yeni iş fırsatının artı ve eksileri yönleri nelerdir. Bakalım hangisi ağır basacak.

Öğrenme Çevikliği (Learning Agility)

Başlarda bu süreçler sizi zorlayabilir. Ama uyguladıkça istemsiz yapmaya başlayacaksınız. Yeni süreçlere nasıl hızlı adapte olduğunuzu, zorlu süreçlerden nasıl başarıyla çıktığınızı ve daha esnek bir zihninizin olduğunu anlamanız çok uzun sürmeyecek. Ayrıca bu özelliklerle yalnızca iş hayatınızda değil günlük yaşantınızda dahi, daha pratik ve daha stressiz olduğunuzu fark edeceksiniz. Başkalarına ilham olduğunuz zaman yaşayacağınız sevinçten bahsetmiyorum bile...

Çevik İk /Çevik İk İş Ortaklığı

Şirketlerin çevik olmaları için İnsan Kaynaklarına birtakım görevler düşmektedir. İk’nın bu noktada kendi yapısını ve ve operasyonel süreçlerini yeniden tanımlaması ve değiştirmesi kaçınılmaz olacaktır. Fakat sadece belirli standart ve kontroller geliştirmek değil organizasyonun çevikliğini arttıracak işleri de kapsamı da gerekmektedir. Çevik model olurken İk’nın yol haritası yeni misyon ve vizyonu olacaktır.

Bir Sanattır İnsan Kaynakları

Kimilerine göre çalışmak için bir departman, kimilerine göre iş fırsatı ve kimilerine göre de maaş yapılan departman. İş piyasasında bulunan birçok tecrübeli ama bilgisiz, tecrübeli ama iletişimi zayıf, tecrübeli ama eğitimini almamış İnsan Kaynakları çalışanlarından kaynaklı bu fikirler yaygındır.

Hadi Kurum Kültürümüzü Değiştirelim

Hadi Kurum Kültürümüzü Değiştirelim

İş Yerinde Koçluk ve Mentorluk

İş hayatında, özel hayatta sürekli adını duyduğumuz Koçluk ve Mentorluk kişinin gelişimi açısından önemli bir yere sahiptir. Kariyer basamaklarını koçluk ve mentorluk destekleriyle birlikte çıkan çalışanlar kuşkusuz bir adım önde olacaklardır.

Gözler Kapalı İşe Alım Gerçekleştirsek

İş ilanları ya da işe alım süreçlerinde aslında aranan kriterlerin ne kadarı dışarı yansıtılıyor? Ne umutlarla ne hayallerle başvuru yapıyoruz aslında kendimize uygun olduğunu düşündüğümüz ilanlara bazen arka planda istenen kriterlerden habersizce başvuru yapıyoruz.

Eyvah! Tutamıyorum Zamanı!

Zaman kavramı her ne kadar göreceli bir kavramda olsa elbette herkes için değerlidir. Zamanı iyi yönetmek için işe bahanelerimizden kurtularak, basit ve önem arz etmeyen alışkanlıklarımızı gözden geçirerek başlayabiliriz. Unutmamalıyız ki, zamanı iyi kullanmakta bizim elimiz de kötü kullanmakta.

Bordro ve Özlük Deyip Geçmeyin

Sözün özü bordro ve özlük işleri çalışanı mevzuat, kanun, emsal karar okumaktan sıkılmayan hatta bunu zevk haline getiren, her türlü detaya önem veren ve atlamayan, matematik ile içli dışlı, planlı çalışan ve iş takibinin hakkını veren bir yapıda olmalıdır.

İş Başvurularında Ayrımcılığa mı Uğradınız?

Türkiye’de işletmeler içerisinde her ne kadar personel yönetimi tabelaları kalkıp yerine insan kaynakları birimleri oluştu denilse de, zihinlerde hala geleneksel yöntemlerin uygulandığını, en basitinden mülakatların kalitesizliğinden anlayabiliriz.

Lider İnsan Kaynakları Yöneticisi Olmak

İnsan Kaynakları birçok açıklaması olan fakat en önemli doğrusunun, bir şirketin insan kaynağının en doğru şekilde yönetilmesi doğru kaynakların araştırılıp bulunması ve bulunduktan sonra maksimum verimlilik için gerekli çalışmaların yapılması olarak değerlendirilebilir. Ancak günümüzde çalışanların şirketlere verimli olabilmesi için sadece yönetilmesi yeterli değildir

İş Hayatında Eğitim Mi? Tecrübe Mi

Günümüz iş dünyasının kendisine sorması gereken en önemli soruların başında gelmektedir Tecrübe mi? Eğitim mi?. Tecrübe ve eğitim tek başlarına bir anlam ifade etmemektedir. Eğitimsiz tecrübe alışkanlıklardan öteye gidemediği gibi, tecrübesiz eğitim ise bilginin işlevsizliğine yol açacaktır.

Örgütlerde Etkili İletişimin Önemi

İletişim; örgütleri, toplumları bir arada tutmak, aktarım sağlamak için önemli bir süreçtir. Yani insanların bir arada ve bir amaç uğruna bulunduğu yerlerde iletişim kaçınılmaz olacaktır.

Ben Köprü Değilim

İnsan kaynakları kavramının anlamını araştırdığınızda birden fazla sonuç elde edebilirsiniz. Bu kavramı anlamak için birkaç konuyu hatırlamakta fayda var.

10 Adımda Mülakat

Mülakata Hazır Mısınız? 10 Adımda Mülakat!

Farkın Var

Farkın Var!