Kariyer Geliştirme

KARİYER GELİŞTİRME

Kariyer geliştirme; personelin becerilerini, kişiliğini, potansiyelini geliştirebilecekleri sosyal ve teknik donanımlara sahip olma süreçlerini ifade eder ve aynı zamanda kariyer yönetimi ve kariyer planlamanın ana noktası olarak da görülür. Bireylerin iş yaşamlarında kendilerini geliştirebilmeleri ve ilerleme çabalarının olması ve yine bireylerin belirledikleri meslek seçimlerine, katkı sağlayan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Kariyer geliştirme, etkin bir kariyer planlama sürecini gerekli kılar. Bu süreç çalışanın ileri doğru hareket etmesini sağlar. Gerek bireylere yol gösterme ve destek olma, gerekse örgütsel kariyer yönetimi anlayışında ilerleme sağlanmasında kariyer yönetimi sürecinin aktiflik kazanmasını ve örgüt içinde bireylerin izleyeceği kariyer yollarının belirlenmesini mümkün kılmaya yarar.

“Internal Mobility” (şirket içi hareketlilik): ‘Bu uygulama, terfilerde başarılı şirket çalışanlarına öncelik tanınmasını ve departmanlar arası kariyer geçişleri için fırsatlar yaratılmasını kapsıyor. Şirketin stratejik insan kaynakları politikası doğrultusunda çalışanlarla her yıl bireysel görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmelerde bir önceki yılın değerlendirilmesi gerçekleştiriliyor ve bir sonraki yılın hedefleri belirleniyor.’

Kariyer Geliştirme Süreci

  • -Analiz Aşaması; Hedeflerin belirlendiği aşamadır.
  • -Tasarım Aşaması; İhtiyaç duyulan eğitimin belirlenmesi olarak kısaca ifade edilebilir.
  • -Geliştirme Aşaması; Amaç ve yeteneklerin belirlenmesi ile örgütsel ve bireyseli etkileyen stratejilerin belirlenmesi.
  • -Değerlendirme Aşaması; Hazırlanmış olan sürecin artık uygulanmaya konulup test edilmesidir. Süreci gözlemleyerek oluşan sorunların ya da olası sorunları giderilmesini sağlamaktır.

Kariyer Geliştirme Araçları

Yapılan değerlendirme sonucunda kariyer kararlarının alınması ve desteklenmesi için bazı program ve uygulamalar kullanılmaktadır.

1-Kariyer Haritaları

Çalışanların yatay ve dikey olarak görev/ yol olabileceği uygulamadır. Kariyer haritaları kişinin gelmek istediği yere ulaşabilmesi için takip etmesi gerekli olan süreçler bütünüdür. Çalışanın daha gerçekçi bir kariyer planlamasına ve örgütte hangi pozisyonlarda yer alacağını görmesini fayda sağlar. Böylelikle bu sürecin sağlıklı geçmesine yardımcı olur.

2- Kariyer Danışmanlığı

Örgüt içindeki İK yöneticileri veya oursourcing yapılarak bir profesyonel ile çalışılmasıdır. Bu kişiye kariyer danışmanı denir. Bu kişi çalışanın potansiyelini ve isteklerini dikkate alır ve örgüt içerisinde ilerlemesine yardımcı olmaktadır. Kariyer danışmanına benzer olarak da örgütlerde koçluk ya da mentorluk uygulamaları yapılır.

3-Kariyer Rehberliği

Kariyer danışmanlığının tamamlayıcı unsurudur. Burada deneyimsiz çalışanların kariyer gelişimine yardımcı olur. Rehber deneyimsiz çalışana hedefleri doğrultusunda hangi kurslara katılması gerektiği gibi konularda yardımcı olur.

4- Kariyer Merkezleri

Bu merkezler çalışanın kariyer geliştirme yolcuğunda uygulanacak eğitim ve kendilerini değerlendirmelerinde yardımcı olan şirket içi merkezlerdir. Bu merkezler genelde büyük firmalarda görülmektedir. Kariyer rehberliği ve danışmanlığının gelişmiş hali olarak ifade edilebilir.

Diğer kariyer geliştirme araçları;

  • Koçluk
  • Mentorluk
  • Rotasyon
  • İş zenginleştirme

Bu Yazıyı Paylaşın