İz Bırakan Bir İK Yöneticisi Nasıl Olunur

İZ BIRAKAN BİR İK YÖNETİCİSİ NASIL OLUNUR?

İş hayatında ilk olarak karşımıza insan kaynakları departmanı çıkmaktadır.  Fonksiyonel bir yapıda olan insan kaynakları alanı, kurumun imaj ve stratejilerinin sürdürülebilir olmasında da önemli bir etkendir. Zaman içinde insan gücü değerinin artmasıyla insan kaynakları departmanı, yönetsel bir faaliyet olarak önemini arttırdı. Böylelikle  alana duyulan ihtiyacın artması ve gelişen süreçle, insan kaynakları çalışanlarının görev ve sorumlukları da artmış oldu. 

İnsan kaynakları çalışanları, kurumun karını arttıran ayrıca çalışmaya teşvik eden kişiler halini aldı ve bu yeteneklerin işe alım süreci kadar sürdürülebilir olması da önemli oldu. Bu yüzden İK görevlisinin profesyonelce bir yaklaşıma sahip olması gerekir. Kurum gücünü, imajını destekleyen belirli özelliklere de taşıması beklenir. Kurum içerisinde olumlu bir imaj oluşturabilmek için, insan kaynakları yönetim alanında ki kişilerin  sahip olması gereken bazı nitelikler bulunur. Bunlar;

1. Alanında Uzman Olmak

Başarılı bir insan kaynakları yöneticisi, uygulamada bir eğitim alt yapısına sahip olmak gerekir. Lisans eğitiminin yanında mesleki haberler, yeni uygulamalar gibi konularda güncel kalınmalıdır. Kişisel gelişimi konusunda sürekli istekli, istikrarlı ve yeniliklere açık olmalıdır. 

2. Çoklu Görev Yürütmek

İnsan kaynakları uzmanının işe alım sürecinde çok yönlü düşünmesi önemlidir. Tatil günleriyle ilgili soruları yanıtlaması, olası personel şikayetlerine cevap vermesi gibi günlük olarak çeşitli görevleri yerine getirebilmelidir. Bu, çoklu görev için nitelikli donanımda sahip olmalıdır. Çünkü bu departmanda periyodik olarak yeni sorunlar ortaya çıkabilmektedir ve İK yöneticisinin görev sorumluluklarını iyi üstlenebilmesi gerekir.

3. Güçlü İletişim Kurmak

İnsan kaynakları yönetiminde  başarıya ulaşmak için; farklı kişilikteki insanlarla, etkili iletişim kurma yeteneğine sahip olunmalıdır. Bir İK departmanı ortalama bir iş gününde; personel, şirket yöneticileri, iş başvurusunda bulunanlar vb. birçok farklı konumdaki kişiyle etkileşime girer. Çok çeşitli insanlarla etkileşimde olabilmek için, iletişim becerilerinin çok yönlü ve güçlü olması gerekir.

4. Sunum Becerilerine sahip olmak

İnsan kaynakları uzmanının çalışanlar ile eğitim çalışmaları yapması gereken durumlar olabilir. Doğru mesajın alıcıya iletilmesi ve iletinin hedef tarafından anlaşılabilmesi için onlara yardımcı olması beklenir. Bu durumun sağlanabilmesi için, sunum tekniklerini iyi bilmeleri gerekir.

5. Müzakere Yeteneğine  Sahip Olmak 

Şirket için değerli olan bir çalışanın, elde tutulması ve onun istekleriyle kurumun beklentileri arasında bir köprü kurabilmek bir İK sanatıdır. İnsan kaynakları yöneticisinin bu konudaki tutumu ve ikna kabiliyeti önemlidir.

6. Bütünlük Oluşturmak

Eşit ve makul şekilde çalışanların fırsatlarını korumak İK’ nın  görevidir. Bu durum doğru istihdam uygulanabilmesi için gereklidir. Şirket bilgilerinin gizli tutulması ve iş gücü yasalarının denetlenmesi gibi faktörlerin hepsi insan kaynakları alanında önem arz eder.

7. Çatışma Yönetimini Sağlamak

Çalışanlar arasındaki problemler kurumu etkileyebilir. Örgüt içerisinde oluşan sorunları engellemek insan kaynakları görevlilerinden biridir. Bu nedenle çatışma ve kriz durumlarında iyi iletişim becerilerine sahip olmaları önemlidir.

8. Planlı Olmak

Belirlenen işleri doğru zamanında bitirmek için düzenli, sistematik ve planlı olunmalıdır. Planlanan toplu görevleri organize edebilmek, bir bütün içinde yürütülmesini sağlayarak günlük işlere zaman ayırabilmeyi sağlar.

9. Güçlü Psikolojiye Sahip Olmak 

İnsan kaynakları çalışanları iş hayatlarında sakinliklerini ve duruşlarını korumaları profesyonellik açısından önemlidir. Sık sık işten çıkarılacak kişiler ile görüşmek, çalışanlar ile  finansal, ticari konular  hakkında konuşmak veya ciddi çatışmalarla başa çıkmak için sağlam psikolojide bireyler olmaları gerekir. 

10. Liderlik Vasfını Taşımak

Bir insan kaynakları uzmanı, kendi alanında liderlik göstermelidir. Bu etkin rolü üstlenebilmek için,  mikro yönetim sisteminden kaçınarak liderlik becerileri sağlamalıdır. Çalışanları yönlendirmeyi ve motive etmeyi bilmeleri gerekir. İK uzmanları insan merkezli liderlik tarzı koruyarak, ekiplerinin gerekliliklerine uyum sağlamalıdırlar.Tüm bu özelliklere bakıldığında bir insan kaynakları yöneticisinin, çevresi ve kurumunda iz bırakan biri olabilmesinin temelinde; insanı sevmek, yapıcı ve uzlaşmacı olarak görev alması yatmaktadır. Bunları yaparken işini en iyi şekil de yapıp karakter ve kişiliğini en etkin, doğru bir biçimde sergilemelidir. İş etiği ve ahlaki değerler çerçevesinde hareket ederek hedefine ulaşmalıdır. Ancak bu şekilde, hem iş yerinde hem de kalplerde derin izler bırakabilir. İyi bir insan kaynakları yöneticisi olmak; bir serüvenle başlar ve  emin adımlar ile iyi bir imaj oluşturulabilir.

Bu Yazıyı Paylaşın