İşsizlik Maaşı Nedir? Alma Şartları Nelerdir?

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR? ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

İşsizlik maaşı kavramı hayatımıza ilk olarak 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 1999 yılında girmiştir. Bir işyerinde çalışırken; istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan maaşa verilen isimdir.

Her ay sigortalı çalışanların prime esas brüt kazancından %1 SGK işsizlik primi kesilirken işveren payı olarak da işverenden %2 İşveren İşsizlik Sigorta Primi alınır. Bunların üzerine de %1 devlet katkı payı da eklenerek sigortalıların ödenek hesabında birikir. Yani işsizlik maaşı aldığınız zaman size ödenen bu ödenek çalıştığınız zaman zarfında sizlerden kesilen tutar üzerinden ödenir. Eğer hayatınız boyunca hiç işsizlik maaşı almaya hak kazanmaz veya bu ödeneğe başvurmazsanız bu ödenek hesabında biriken tutarı hiçbir zaman geri alamıyorsunuz.

İşsizlik Maaşı Alma Şartları

• Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,  

• Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,  

• Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,  

• Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak. 

Son 120 gün için daha önce kesintisiz olarak çalışma koşulu aranmakta ve bu süre içerisinde 1 gün dahi rapor alan işçiler işsizlik ödeneğinden yararlanamamaktaydı. Yapılan düzenlemeyle kesintisiz olarak çalışma şartı kaldırılarak yerine “hizmet akdine tabi çalışma” ibaresi getirilmiştir. Böylece son 4 aydaki prim gün sayısı 120 gün olmamakla birlikte hizmet akdi kesintiye uğramayanların mağduriyeti de giderilmiş oldu.

İşsizlik Maaşının Süresi

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

• 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 

• 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

•1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, Işsizlik maaşından yararlanabilir.

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemez. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. İşsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez.

Son 4 Aylık Prime EsasKazanç Ortalaması Aylık Brüt İşsizlikÖdenek Tutarı DamgaVergisi Aylık Net İşsizlikÖdenek Tutarı 
5.004,00 TL2.001,60 TL15,19 TL1.996,41
8.000,00 TL3.600,00 TL24.29 TL3.175,71 TL
12.000,00 TL4.003,20 TL30,38 TL3.972,82 TL

*Tablodaki son örnekte gösterildiği gibi 12.000 TL’nin %40’ı asgari ücretin %80’inden yüksek olduğu için baz alınacak tutar 2022 yılı için 4.003,20 TL olacaktır.

Bu bilgileri yalnızca genel kültür olarak alıp hayatınızın hiçbir döneminde kullanmamanız dileğiyle 🙂 

Kaynakça: https://www.ey.com/tr_tr/tax/issizlik-maasi-2022-ne-kadar-kimler-ne-kadar-sure-alabilir 

Bu Yazıyı Paylaşın