İşe Alıştırma (Oryantasyon) Gerekli Midir , Etkili Midir?

İşe Alıştırma (Oryantasyon) Gerekli Midir, Etkili Midir?

Her birimiz için çalışma hayatı oldukça önemli. Üniversiteden mezun olduktan sonra heyecanla beklediğimiz ilk iş deneyimimiz, daha sonrası için kariyer basamaklarını çıkacağımız yeni başlangıçlar… Peki, yeni iş yerimizde ilk günler ne yapacağımız hakkında bir fikrimiz var mı? çizgi film, Çizgi film, çizim, kırpıntı çizim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Genellikle pek çok çalışan ilk iş gününü bir şey yapmadan sadece oturarak, yöneticisini ve çalışma arkadaşlarını merak ederek ve kimseyle konuşamadan tüm gününü geçiriyor. Tecrübesi az olan veya olmayan bir çalışan ise neyin nasıl olacağını kendi çözmeye ve tanımlanan işlerin hangilerinden sorumlu olduğunu anlamaya çalışmasıyla saatler geçiriyor. İlk günlerden çalışanın bu şartlar altında çalışmaya başlaması iş yeriyle bağlılık hissedememesine, motivasyonunun düşmesine, performans düşüklüğü ile beraber hayal kırıklığı sürecinin başlamasına ve çalışanın nihayetinde iş yerinden ayrılmasına sebep olmaktadır. Bu şekilde sadece çalışan değil şirketin de devir daimi yükselmekte ve her iki taraf da olumsuz etkilenmektedir. Çalışan bağımlılığını sağlayabilmek konusunda ise çalışanın işe yeni başladığı ilk zamanlar çok önemli olmaktadır.  Yeni işe başlayan kişinin ortama ısınamaması, arkadaşları ve yöneticileriyle kaynaşamaması gibi sebepler çalışanı yalnızlaştıracak ve ilerleyen zamanlarda sahip olduğu potansiyeli gösterememesine sebep olacaktır. Bu noktada oryantasyon işe alım sürecinin bir devamı gibi düşünülmeli ve gereken önem verilmelidir.

Oryantasyon Nedir? 

Oryantasyon kelime anlamı olarak yönlendirme yapmak, kılavuzluk etmek anlamına gelir. Kelimenin kökeni Fransızcadır. İşe yeni başlayan çalışanların gereken tüm bilgileri edinmesi ve kısa sürede işe adapte olması için yapılan bir eğitim sürecidir. Sadece eğitim verilmekle kalınmaz aynı zamanda kişinin bu eğitime ve işe uyup uymadığı da denetlenmiş olunur. Bu süreç içerisinde çalışanın kurum kültürüne ısınabilmesi, çalışma arkadaşlarıyla sıcak ilişkiler kurabilmesi sağlanmaya çalışılır. Bir nevi sosyalleşme çabası olarak da düşünülebilir. Oryantasyon süresi ise genelde işin karmaşıklığına ve pozisyona göre 2 hafta – 6 ay arasında değişebilir. “Oryantasyon eğitimi nasıl yapılır?” diye sorulduğunda karşımıza iki aşamalı bir süreç çıkmaktadır. Programdaki çalışanı kuruma alıştırma süreci İnsan Kaynakları Departmanı ile yürütülürken, işe ve mesai arkadaşlarına alışma süreci ise oryantasyon sorumlusu ya da yönetici tarafından gerçekleştiriliyor. Eğitimde ise işletmenin geçmişi ve bugünü, örgütsel yapısı, ücret, yan haklar, servis, işin konumu, amacı ve diğer işlerle olan ilişkisinin, kurum kültürünün, iletişim kurallarının, çalışma ortamı alışkanlıklarının yeni çalışana aktarılması gibi konular hakkında bilgilendirmeler yapılır.

Yapılan çalışmalar oryantasyon süreci ile çalışan performansı ve işletmenin başarısı arasında ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.

 • İşe yeni başlayan çalışanın oryantasyon süresince memnuniyeti arttıkça örgüte duyduğu bağlılık artmaktadır.
 • Eğitimi tam alabilmesi ve aynı zamanda uygulayabilmesi kendine güvenini arttırmakta ve bu olumlu etki onun şirkete bağlılık duyabilmesi açısından en önemli etkenlerden biri olmaktadır.
 • Çalışanların örgüte bağlılıkları doğru oryantasyon süreci unsurları oluştuğu sürece varlığını sürdürmektedir.
 • Şirketler için mevcut düzenin problemsiz devamı ve kurumsal kültürün korunması için oryantasyon eğitimleri büyük önem taşır.

California Üniversitesi’nin internet sitesinde yayınlanan makalede ise oryantasyon sürecine yeni bir bakış açısı getirilmiştir. Buna göre oryantasyonun; sadece yeni başlayanın uyumu değil, aynı zamanda diğer çalışanların da yeni başlayacak kişiyle uyumlaştırılmasını içeren çift yönlü modern bir yöntemle ele alınmasının verimliliği arttırdığı açıkça ortaya konulmuştur.

Daha etkili bir oryantasyon süreci için ise ;

 • Çalışanın beklentileri iyi analiz edilmeli,
 • Beklentiler ile şirketin oryantasyon süreci paralel ilerlemeli,
 • Kurumu ve kurumun beklentilerini anlatan herkese aynı sunulan slaytlar yerine, yeni çalışanın odağa alındığı farklı çalışmalar uygulanmalı,
 • Gerçekçi davranılmalı, sürece gerçekçi sistemlerle ve hedeflerle yaklaşılmalı,
 • Yeni çalışana değer verildiğini göstermek adına oryantasyon sırasında abartı pembe bir tablo çizilmemeli,
 • Sadece insan kaynakları departmanının değil yöneticilerin ve çalışma arkadaşlarının da sorumluluğu olduğu kabul edilmeli ve işbirliği içinde olunmalı,
 • İnsan Kaynaklarının, oryantasyon eğitiminin gerekliliğini ve faydalarını aktarmak için değerlendirme sonuçlarını raporlayarak önerileriyle birlikte üst yönetime sunması daha etkili olacaktır.

Bu Yazıyı Paylaşın