İşçinin Şubat Ayı Eksik Gün Bildirimi

İşçinin Şubat Ayında Eksik Gün Bildirimi 

Bir çalışanın ay içerisinde 30 günden az çalışması halinde eksik gün bildirimi yapmak zorunda olduğu sistem 08.09.1999 tarihli 4447 sayılı yasa ile getirilmiştir. Bu yükümlülük 2000 yılı başından itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

İşveren, çalışanlarının ay içerisinde kaç gün gelmediğinin hesabını yapmak ve neden gelmediklerini bildirmenin yanında ayrıca aylık puantajını da bu şekilde düzenlemektedir. SGK’ da genel olarak ilgili ay içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, o ayın kaç gün olduğuna bakılmaksızın 30 gün olarak işlenir. Peki ay içerisinde devamsızlığı olan, iş göremezlik raporu alan, işe giriş veya çıkış yapan personelin eksik gün bildirimi nasıl yapılıyor?

Tam Çalışan Personelin Prim Gün Sayısı

Ay; 28, 29, 30 veya 31 gün çektiğine bakılmaksızın, eğer işçi tam çalıştıysa prim gün sayısı 30 gün üzerinden hesaplanır.

Formül: O aydaki toplam gün sayısı – Eksik gün sayısı = Prim ödeme gün sayısı

31 Gün Çeken Aylarda Eksik Gün Hesaplama:

Örnek1: 31 gün çeken ayda 3 gün ücretsiz izinli olan bir işçinin; 

Prim ödeme gün sayısı 31-3=28,

Eksik gün sayısı 3 olarak bildirilecektir.

Örnek2: 31 gün çeken ayda 1 gün iş göremezlik raporu olan bir işçinin; 

Prim ödeme gün sayısı 31-1=30 olacaktır. 

30 gün olduğu için eksik gün bildirilmez. 

30 Gün Çeken Aylarda Eksik Gün Hesaplama:

Örnek1:30 gün çeken ayda 6 gün raporlu olan işçinin;

Prim ödeme gün sayısı 30-6=24,

Eksik gün sayısı ise 6 olarak bildirilecektir.

Örnek2:30 gün çeken ayda 1 gün raporlu olan işçinin;

Prim ödeme gün sayısı 30-1=29,

Eksik gün sayısı ise 1 olarak bildirilecektir.

Şubat Ayında Eksik Gün Bildirimi 

Her yıl şubat ayındaki eksik gün bildirimleri kafa karıştıran bir problem olarak görülür. 

Şubat ayı ister 28 ister 29 çeksin, formülümüz yine aynı şekilde uygulanır. 

Örnek1: 28 gün çeken Şubat ayında 2 gün ücretsiz izinli olan sigortalının;

Prim ödeme gün sayısı 28-2=26,

Eksik gün sayısı ise 2 olarak bildirilecektir.

Şubat Ayı Ortalarında İşe Başlayan İşçinin Prim Gün Hesabı

Ay içerisinde ayın ilk günü hariç olan işe girişlerde prim gün sayısı, her zaman takvim gün sayısına göre yapılır. Kişinin işe girdiği gün itibari ile ay sonuna kadar olan günler tek tek sayılarak prim gün sayısı belirlenir. 

Örnek1: 28 çeken bir Şubat ayında 8′ inde işe girişi gerçekleştirilen bir personelin Şubat ayı için; Prim gün sayısı: 28-7’den 21 gün olacaktır.

Örnek2: 28 çeken bir Şubat ayında 15′ inde işe girişi gerçekleştirilen bir personel yine aynı ayın 24’ünde işten çıkmıştır. Şubat ayı içinde; Prim gün sayısı: 24-14’den 10 gün olacaktır.

Örnek3: 28 çeken bir Şubat ayında 1′ inde işe girişi gerçekleştirilen bir personel yine aynı ayın 28’inde işten çıkmıştır. Şubat ayı içinde; Prim gün sayısı: 30 gün olacaktır. 

Neden 30 gün? Kişi Şubat ayının tamamında çalıştığı için yasal düzenlemeler gereği tam 30 gün olarak ödenecektir.

Bu Yazıyı Paylaşın