İşbaşı Eğitim Programı Nedir ? Kimler Yararlanabilir?

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Nedir? Kimler Yararlanabilir?

İŞKUR işbaşı eğitim programı (İEP); mesleki yeterlilik, mesleki eğitim kazandırmak amacıyla düzenlenmektedir. İŞKUR işbaşı eğitim programlarının temel amacı istihdamı arttırmaktır. İşverenlere teşvik sağlayarak istihdamın arttırılmasında büyük rol oynamaktadır.

İşbaşı eğitim programlarına katılmak için hem işverenlerin hem de çalışanların yapması ve uyması gereken birkaç nokta vardır. Detaylıca inceleyecek olursak işbaşı eğitim programını açmak için önce işyerininsisteme kayıt olması ve daha sonra işveren kaydının yapılması gerekmektedir. Daha sonra işverenin İŞKUR’a alım yapacağı yönünde talepte bulunması gerekmektedir. İş gücü talep formu doldurulmalı İŞKUR’un sitesinde ilan açılarak aday arama işlemine başlanılmaktadır. Bir diğer yol ise işveren kurumun iş ve meslek danışmanlarına danışarak alım yapacağı pozisyonları bildirerek talepte bulunur danışman İŞKUR aday veri tabanına kayıtlı işverenin şartlarına uygun kişileri kuruma yönlendirerek toplu ya da birebir iş görüşmeleri ayarlanarak sürece devam edilir.

İşverenin İŞKUR İşbaşı Eğitim programından yararlanmak için belli başlı belgeler hazırlaması gerekmektedir bunlardan bazıları şu şekildedir, işveren veya işveren yetkilisi, alt işveren vs. imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, işveren taahhütnamesi, ön talep formu, son üç aylık sigortalı hizmet listesi katılımcıya ait belgeler ise nüfus cüzdan fotokopisi katılımcı öğrenci ise öğrenci belgesi verilmelidir. İEP dahil olacak katılımcıların ayrıca katılımcı taahhütnamesini doldurması gerekmektedir. Bu belgede katılımcıya işsizlik ödeneğinden yararlanılıp yararlanılmadığı sorulmakta bunun yanı sıra program başlamadan 1 ay öncesi süreçte 1 gün dahi sigorta priminin ödenip ödenmediği program başladığı tarihten itibaren sigorta priminin ödenmeye başladığı bir işte çalışmaya başladığı ya da emekli olduğu durumda uygulanacak yaptırımların bilgilendirilmesi yapılmaktadır.

İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma Şartları; İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak, program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak, programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak, emekli olmamak, programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.

İşsizlik ödeneği alan ve ortaöğretim, açık öğretim, yükseköğretim öğrencileri İEP’den yararlanabilmektedirler.

En az 2 sigortalı çalışanı bulunan, kuruma kayıtlı olan ve mevzuatta yer alan diğer şartları sağlayan ve belirlenen sektörlerde faaliyette bulunan işverenler, sigortalı sayılarının %30’una kadar katılımcı talep edebilmektedir.

İşbaşı eğitim programı kapsamında işverenlerin en az %50 istihdamyükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda işverenlerin, programa katılanların en az %50’sini 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az iki katı kadar süreyle istihdam etmesi gerekmektedir. Belirtilen istihdam süresince çalışanın sigorta işveren payının yarısı işveren yarısı ise İŞKUR tarafından ödenmektedir.

İşbaşı eğitim programları 6 günü ve toplam 45 saati geçmemektedir. İŞKUR’lu personeller resmi tatillerde ve 45 saatin üstünde çalıştırılmamaktadır. Kursiyer ücretleri ise şu şekildedir; iş arayan statüsündeki vatandaşlara günlük 163,59 TL, öğrencilere 122,69 TL, işsizlik ödeneği alanlara günlük 81,80 TL’dir.

İEP programında işveren ve katılımcıların ilk 15 gün cezasız şekilde fesih edebilir. Eğer ilk 15 gün sonrasında işveren veya katılımcı programı fesih eder ise fesih eden taraf; İŞKUR’dan 1 yıl süre ile cezalandırılmaktadır. Eğer fesih işveren tarafından gerçekleştirmiş ise bu süre içerisinde başka bir işbaşı eğitim programı açamaz. Katılımcı eğer 15 gün sorasında programdan ayrılmak ister ise 1 yıllık bu süreçte işbaşı eğitim programlarından yararlanamaz.

Bir diğer husus ise katılımcının program süresi boyunca iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı sigorta primleri de İŞKUR tarafından ödenmek olup İEP ile çalıştığı süreç emeklilik sigortalı gün sayısına yansıtılmamaktadır.

İŞKUR’un sağladığı teşviklere bakmak için tıklayınız.

Kaynakça

iskur.gov.tr

Bu Yazıyı Paylaşın