İş Yerinde Etik Davranış

İŞ YERİNDE ETİK DAVRANIŞ

Her birimiz çalıştığımız iş yerlerinde düzgün davranılmayı, eşit şartlarda çalışmayı ve iyi muamele görmeyi ister ve hakkederiz. Bu hakların verilmesi için en önemli unsur; çalışanları din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımlarından uzak tutmak ve uzak tutacak politikaları şirket kültürü haline getirmektir.

Örneğin, Cam Tavan Sendromu. Bu sendrom toplumda ve işyerlerinde çoğunlukla kadınların maruz kaldıkları ve mevcut hiyerarşide belirli bir seviyenin üzerine yükselmelerini engellemektir. Bu durum mobbingin de ilerisine giderek psikolojik şiddete bile varabilecek durumlar doğurabilir ve doğurmaktadır da. Kurum olarak bu durumla başa çıkabilmek için işe alım ve terfileri periyodik olarak gözden geçirmek gerekmektedir. İşe alım ve terfiler liyakate uygun olarak cinsiyete göre değil hakedene verilmeli ve bu uygulama ile çalışanlara güven aşılanmalıdır.

Çalışma alanlarımızda etik davranışı sağlayacak kavramları şu şekilde sayabiliriz;

  1. Adalet: Yöneticilerin en büyük sorumluluklarından biri de işlerin eşit bir biçimde dağıtılmasıdır. Çalışanların en çok bu durumdan şikayetçi olduğu su götürmez bir gerçektir.
  2. Eşitlik: İlk paragrafta belirttiğim gibi insanlar din, dil, ırk, ve cinsiyet olarak birbirilerine karşı üstünlükleri ve eksiklikleri yoktur. Bu çerçevede her birey eşit iş ve eşit ücret haklarına sahiptir.
  3. Dürüstlük: Çalışma hayatında istikrarın sağlanmasındaki en önemli etkenlerden biri de  dürüstlüktür. Bu etkene bağlı kalmayan yöneticiler güven ortamını ortadan kaldırır ve iş istikarını negatif anlamda etkiler.
  4. İnsan Hakları: Personelin insan olduğu unutulmamalı, insan haklarının iyi anlaşılması ve çalışanlarınn bu haklarına saygılı olmak, yöneticinin etik değerleri arasında öncelikle yer alması gereken unsurdur. Ağır çalışma şartları verimliliği nihayetinde azaltacaktır.
  5. Sevgi ve Saygı: İnsan doğası göreği sevilmediği ve saygı görmediği yerde bulunmak istemez. Bu durumun tam tersi olarak da bu unsurlar dahilinde çalışanların verimliliğinin artması içten bile değildir.
  6. Emeğin Hakkını Verme: Çalışanları mutlu eden tek şey yaptıkları işler karşılığında ay sonu banka hesaplarına yatan maaşlar değildir. Emeğinin hakkının verilmediği, tebrik edilmediği ve takdir görmediği durumlar sonucunda çalışan bağlılığı zamanla düşecektir.
  7. Laiklik: Anayasamızın 2. Maddesine göre ülkemiz demokratik ve laik bir ülkedir. Makro ölçekte laik olan bir coğrafyada elbette mikro ölçekte şirketlerimiz de laik olmalıdır. Çalışanların dinleri ve ibadet şekilleri kimseyi ilgilendirmemeli, her personel için vicdan hürriyeti sağlanmaldır.
  8. Eleştiriye Açıklık: Yöneticilerin, eleştiriye açık olmaları gerekir. Eleştiriler amaçlı, nesnel, çıkarsız ve kişiye özel olmalıdır. Tabii ki sadece yöneticiler değil bütün personeller de bu açıklığı göstermelidirler.
  9. Hak ve Özgürlükler: Çalışma saatleri, şekilleri gibi bazı koşullar yasalar tarafından belirlenmiştir. Daha fazla kazanç elde edebilmek için bu yasaların dışına çıkarak personellerin hakları ihlal edilmemeli ve özgürlükleri kısıtlanmamalıdır.

Bu maddeleri daha da arttırmak mümkün. Belki şu an bazılarımız bu problemlerin hiçbirini yaşamıyor veya herbirini fazlası ile yaşıyor olabilir. Bunu yaşatanlar bizler olduğumuz gibi iş yerlerimizde etik kuralları yerleştirecek olanlar da yine bizleriz.

Hep birlikte daha mutlu çalışma şartlarına 🙂


Kaynakça:

Meslek Etiği 9. Hafta.pdf (ankara.edu.tr)

Cam Tavan Sendromu ile Başa Çıkma Stratejileri – Enocta

Bu Yazıyı Paylaşın