İş Ortamında Anlaşmazlığı Nasıl Önleyebilirsin?

İş Arkadaşlarımızla Olan Anlaşmazlığı Yönetmek

Günümüzün büyük bir bölümünü iş yerimizde geçiriyoruz, ister takım çalışması ve ekiple sıkı iş birliği gerektiren bir rolde ister bireysel çalıştığımız bir rolde olalım günde birçok defa çalışma arkadaşlarımızla iletişim halindeyiz. Hepimiz bu iletişimin, olumlu yönde olması beklentisinde olsak da bazen çatışmalar da meydana gelmektedir. Öznel yaşantımızda iletişim sorunu yaşadığımız bir kişiyle görüşmeme gibi bir inisiyatife sahipken, iş arkadaşlarımız için bu mümkün değil. Evet, tüm iş arkadaşlarımızı sevmemiz elbette beklenemez fakat işyerinde oluşabilecek iletişim krizlerini önlememiz gerekmektedir. Bu iletişim ve çatışmayla baş edebilme becerimizi yansıtabilmek özellikle profesyonel imajımızı güçlendirmesinin yanı sıra iş hayatımızdaki verimliliği ve işyerimize / ekibimize bağlılığımızı da önemli ölçüde etkilemektedir. Yapılan birçok araştırma da gösteriyor ki, işine odaklı, zevkle ve istekle çalışan kişilerin ortalama %60’ı işyerinde yakın arkadaşı olanlar ve çatışma ortamını en az deneyimleyenlerdir. 

Girdiğimiz birçok mülakatta da oldukça sık karşımıza çıkan “Çatışmayı nasıl önlersin? Zor bir iş arkadaşıyla nasıl başa çıkarsın?” sorgulaması yıllardır şirketler için çatışma yönetiminin ne kadar önemli bir beceri olduğunun göstergesidir. Belki pandemi ile birlikte bu anlaşmazlığı yönetmek bir nebze kameralar önünde daha kolay olsa da ofise dönüşlerin artması ile de eski önemini tekrar kazanmıştır.  Forbes tarafından yayınlanan bir makaleye göre, kurumlardaki problemlerin %60-80’i çalışanlar arasındaki çatışmalardan kaynaklanmaktadır. Bu problemler, motivasyonumuzu olumsuz etkilemesinin yanı sıra şirketler açısından da çok fazla olumsuz sonuç doğuracaktır. Tabii ki işyerimizde anlaşmazlığı tamamen yok edemeyiz, farklı görüşlerin ortaya atılması, iş yapış alışkanlıklarının farklı olması zaman zaman zıtlığı da beraberinde getirecektir. Bu zıtlıkların beraberinde yeni ve avantajlı bir çözüm, stratejik ve inovatif fikirlerin de doğması organizasyon için fayda sağlasa da şirket içerisinde çalışan anlaşmazlıklarının en alt seviyede tutulması gerekmektedir. Yaşanan çatışmalar temel olarak; Kişilerin kendi içlerinde aslında kendileriyle, hedefleriyle ve beklentileriyle yaptıkları çatışmalar, Kişiler arası farklı fikirler, savunmalardan doğan çatışmalar Kişiler ve gruplar arası çatışmalar, Grupların, veya bölümlerin kendi içinde ve gruplar arası çatışmalar, Organizasyonlar arası çatışmalar olarak sınıflandırılmaktadır. 

Bu çatışmaları daha efektif yönetebilmek için ise ;

1) İletişim; belki de anlaşmazlığın en büyük sebebi ve aynı zamanda çözümüdür. Özellikle oluşan anlaşmazlıkları halı altına süpürmek yerine zaman kaybetmeden konuşmak, kendimizi anlatmak ve karşımızdakini anlamak en efektif yöntem olacaktır.

2) Farklı görüşleri anlamak / çeşitliliği yönetebilmek, Çeşitlilik artık hemen hemen her şirketin gündeminde olan ve stratejik çalışmalar yaptığı alanlardan birisi. Çeşitliliğe ve farklı görüşlere saygı duyabilmek ve empati ile yaklaşabilmek iş arkadaşlarımızla oluşabilecek anlaşmazlıkların büyük ölçüde önüne geçecektir. Global bir dünyada, dünyanın öbür ucundaki bir kişiyle bile iletişime geçebilmek 5 dakikamızı almazken kendimizi farklılıklara ve çeşitliliğe kapatmak çatışmayı muhtemel kılacağı gibi kendi gelişimimiz ve profesyonel imajımız için de oldukça olumsuz bir etki yaratacaktır.

3) Çözüm odaklı yaklaşabilmek, herkes kendini haklı görür ve fikirlerini doğru bulur. Problemlere kavgacı, inatçı veya daima kendisini haklı gören bir bakış açısıyla değil her zaman çözüm odaklı, oluşan çatışmanın nedenini anlayan ve doğurabileceği sonuçları öngörerek yaklaşmamız gerekmektedir. 

Yukarıda çatışma ortamlarından uzaklaşmak için kendimizin yapabileceklerinin haricinde çalışanlar arasında doğabilecek çatışmayı önleyebilmek şirketlerin de sorumluluğundadır. Şirkete ait tüm çalışanların benimseyeceği ve uygulayacağı ortak bir kültür ve değerler yaratabilmek çatışma yönetiminin en etkili adımı olacaktır. Özellikle çalışanların birbirini tanımasını ve iletişimini kuvvetlendirecek etkinlikler planlamalı ve iletişimleri desteklenmelidir. 

Kaynakça;

https://www.brandingturkiye.com/

İş Yerinde Çatışma ve Çatışmayı Yönetmenin 7 Etkili Yolu – idenfit

Bu Yazıyı Paylaşın