İnsan Kaynaklarında Big Data’nın Önemi

İNSAN KAYNAKLARINDA BİG DATA’NIN ÖNEMİ

Big Data Nedir?

Big Data; işletmelerin çevrimiçi ve çevrimdışı kaynaklardan topladığı büyük miktarda bilgiyi ifade eder. Bu kaynaklar arasında web siteleri, sosyal ağlar, mobil uygulamalar, yazılımlar, belgeler ve çok daha fazlası bulunur. Büyük veri, çok çeşitli analitik ve veri toplama stratejilerini kapsar. Modern bir kavram olarak karşımıza çıksa da büyük veri, bir işletmenin genel karar alma sürecine biraz geleneksel bir şekilde katkıda bulunur: Şirketlerin yeni fikirleri değerlendirmesine ve daha bilinçli kararlar almasına olanak tanır. İşletmelerin değişime en çok ayak uydurması gereken ve odağı insan olan İnsan Kaynakları fonksiyonunda da tabi ki kullanılması kaçınılmaz olmuştur.

İnsan Kaynakları ve Big Data

1970’lerde insan kaynağı metriklerinin belirlenmesiyle başlayıp, son 10 yılda ise öngörülebilir işgücü analitiği olarak karşımıza çıkan, artık tamamen değişim odaklı ve teknolojiyle paralel ilerleyen, veriye dayalı insan kaynakları yönetiminin geldiği son noktaya bugün “Big Data” demekteyiz. Günümüzün sert rekabet ortamında organizasyonlar hayatta kalabilmek istiyorlarsa başarılı bir işveren markası yaratmak ve daha stratejik hareket etmek durumundadırlar. İşe alımla yeteneklerin şirkete kazandırılması ile başlayan süreç içerisinde yıldız çalışanların organizasyon bünyesinde uzun süre kalması, çalışanların hangi eğitimlere ihtiyaçlarının olduğunun belirlenmesi, kariyer planlamalarının, ücret ve ödüllendirilmelerinin yapılmasının yanı sıra doğru çalışanı doğru yere konumlandırılması ile motivasyonun sağlanmasına kadar stratejik insan kaynakları yönetimi big datadan faydalanmaktadır. Bersin by Deliotte tarafından yapılan araştırmalara göre günümüzde insan kaynakları departmanlarının %6’sı veri analitiği konusunda “mükemmel” olduklarını belirtirken, %60’ı kendisini bu konuda zayıf veya daha geride hissediyor. Google, Apple, Facebook gibi Big Data’ya büyük yatırımları olan şirketlerin doğru insan kaynağına ulaşmadaki başarısı ve yarattıkları işveren markalarının tercih edilme oranları bize Big Data’nın önemini göstermektedir.

Big Data’nın İnsan Kaynaklarına Sağladığı Yararlara Bakacak Olursak;

  • Big Data sayesinde işe alım süreçlerimizde kolay bir şekilde özgeçmişin ötesine geçebilmekte, adayların web siteleri, sosyal medya hesapları, sertifikaları ve iş hayatı çevresine kolayca ulaşabilmekteyiz. Dahası bu verileri analiz ederek hangi adayların bu görev için başarılı olacağını belirleyebilir, bu görevin adayın hangi yetkinliği ile doğru orantılı olacağını saptayabiliriz. Bu noktada İk uzmanı Bersin tarafından yayınlanan bir rapor örneğini vermek daha anlaşılır olacaktır, şirketin danışmanlık hizmeti verdiği finans sektöründeki bir müşterisi iyi üniversitelerden yüksek not ortalamasıyla mezun olmuş çalışanların işe alımına öncelik veriyordu. Bundan birkaç yıl önce bir şirket analisti, şirketin satış rakamları ile şirket çalışanlarının çalışma süreleri arasındaki ilişkiye dayalı istatistiki bir analiz yaptı. Analiz sonucuna göre: Başarılı çalışanların eğitim durumları yerine özgeçmişlerinde yazım hatası yapmayışları, belirsizlik altında başarıyla çalışma becerilerine sahip olması, etkin zaman yönetimi yapabiliyor ve aynı anda birden fazla görevi yürütebilmeleri gibi yetkinliklerin daha önemli olduğu ortaya çıkmıştı. Analiz sonuçları, şirketin inandığı sistemden çok daha farklı bir sonuç ortaya koyuyordu. Bu sonuçlar şirket tarafından dikkate alındı ve yeni bir işe alım sistemi hayata geçirildi. Bu değişikliği takip eden ilk mali dönemde şirket gelirlerinde 4.000.000 $ üzerinde artış oldu.
  • Günümüz çalışma koşullarına baktığımızda çalışanlar sürekli olarak kendilerini geliştirmek istemekte ve onları eğitimler, yurtdışı, dil imkânları ile destekleyecek işverenleri tercih etmektedirler. Bu noktada Big Datalardan faydalanarak çalışanlarımızın hangi eğitimlere ihtiyacı olduğunu saptayabilir ve veriler doğrultusunda doğru eğitim süreci ile yetenekli çalışanlarımızı organizasyon bünyesinde tutabiliriz.
  • Big Data kullanımının insan kaynakları için faydası bu kadarla sınırlı değildir. İşletme olarak rekabet ortamında yaşamaya devam etmek ve kar elde etmek hedefleniyorsa iş analitiğini yakından takip etmeye, çalışanlarınızı daha yakından tanımaya, potansiyellerini keşfetmeye ve mevcut kaynağınızı en verimli şekilde nasıl kullanabileceğinizi bilmeye ihtiyacınız var. İk uzmanları bu verilerden faydalanarak çalışanları için doğru hediye tercihlerinde bulunulmasına yardımcı olabilir, doğru ücret ve ödüllendirme politikaları benimseyerek çalışanların kariyer planlarını destekleyebilirler. Big Data’nın sağladığı veriler doğru analiz edildiğinde çalışanların motivasyonunun yükseltilmesi ve aidiyetlerinin sağlanması daha kolay olacaktır.
  • Veya tam tersi büyük veri sayesinde işverenler çalışanların duygu durum değişimleri ve düşük çalışma performans oranlarının arkasındaki nedenleri analiz edebilir. Sosyal medya, işten ayrılma görüşmeleri, ekip değerlendirmeleri ve çalışan memnuniyet anketleri gibi araçlar sayesinde İK uzmanları, çalışan memnuniyeti ve etkinliğinde gelecekte olabilecek olası düşüşleri önlemek için yardımcı bilgilere sahip olabilir. Ayrıca büyük veri şirketlerin turn-over oranını azaltarak maddi olarak da fayda sağlayacaktır.

Big data ve insan kaynakları uzmanları birlikte olduğu sürece başarılı bir yönetim olacaktır. Birbirlerinin yerini almaları mümkün değildir. İnsan Kaynakları uzmanlarının sadece bu verilerden faydalanmaları, analiz edebilmeleri daha doğru hamleler yaparak yine insana ve işverene fayda getireceğini söylemek doğru olacaktır. Örnek vermek gerekirse; Big Data’dan başarılı bir şekilde yararlanan şirketlerden Assisttmaliyetlerini %20, turnoverını ise %10 oranında azalttığını belirtmiştir.

Big Data kullanımı, akıllara insan kaynaklarının yapısında değişim yaratıp yaratmayacağı sorusunu da getirmektedir. İnsan Kaynakları departmanının odağı insandır ve bu asla değişim göstermeyecektir. Bu noktada tamamen verilere, analize dayalı bir insan kaynakları değişiminin olmayacağını belirtmekte fayda var. Çünkü doğru işe alımın yapılması, performans değerlendirme, kariyer planlamalarının doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi yine sadece insan doğasını anlayabilen uzmanlar olduğu sürece başarılı şekilde mümkün olacaktır.

Bu Yazıyı Paylaşın