İnsan Kaynakları Uzmanı Mutluluk Uzmanı Olabilir Mi?

İnsan Kaynakları Uzmanı Mutluluk Uzmanı Olabilir Mi?

Şuan da kurumlarda Direktör ve üst düzey yönetim birimlerinde aktif olarak görevine devam eden kitle, X kuşağı iken, orta kademe yönetim birimleri ise çoğunlukla Y kuşağından devam ediyor. Tüm kuşaklara aykırı yaşam tarzı ile gelen Z kuşağı ve alfa kuşağı ise asıl işin yapıldığı pozisyonlarda çalışmaya başladı bile. Z kuşağı artık klişeleşmiş kariyer hedeflerinden uzak, 20- 25 yıllık çalışma hayatının ardından emeklilik ile birlikte gelecek bir ege kasabasındaki mutluluk kavramından çok uzakta. Onlar için, eğlendiğim işi yapmalı, her gün mutlu olmalı ve para denilen aracı böyle kazanmalısın. Çokta yadsınmayacak bu talepleri, dünyayı değiştirmeye başladı. Gençler, sosyal medya üzerinden milyonlara ulaştı. Eğlenceli videolarından , hem mutlu oldular, hem de para kazandılar. Bunu başardıklarını söylesek sanırım çokta yanılmış olmayız. Bugün yepyeni meslek grubu olan, sosyal medya fenomeni, ınfluencer, ınstagırl, ınstaboy, tıktoker, youtuber ve daha niceleri ile karşımıza çıktılar. 

Bu yeni dünyayı kabul etmek zorunda kalan kurumlar, kurumsallıklarına uygun en iddialı yeni bir pozisyon ile ortaya çıktılar. Mutluluk Uzmanı..

Gelin birlikte bakalım, gerçekten mutlu olmak için, 3. Kişilerin uzman destekleri olmalı mı?

İnsan Kaynakları Uzmanları, mutluluk uzmanı olma yetisinde değil midir ki, böyle bir pozisyon doğuverdi. 

Olayın en başına gidelim… Mutluluk nedir diyelim? 

Mutluluk Nedir?

Mutluluk, TDK sözlüğünde “Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, ongunluk, kut, saadet, bahtiyarlık, saadetlilik” olarak tanımlanmakta olup, şimdiye dek sayısız değişik tanımları yapılmış görece ve göreli bir kavramdır.

Aslında TDK dahil net tanımlamasını yapamamış, ucunu açık bırakmış ve görelidir esasında mutluluk demiş. 

Son 25 yıl içerisinde çalışanların düşüncesi ve firmanın performansı arasındaki bağlantıyı saptamak için dünyanın 82 ülkesinde, 24 farklı sektörde milyondan fazla çalışan ve yönetici ile yapılan birebir mülakatlar, yüz binlerce şirket üzerinde yapılan anket ve araştırmalar; bir işyerinin gücünü çalışanlarının mutluluğu ve bağlılığından aldığını, bunu sağlayan şirketlerin de üretkenlik, müşteri mutluluğu, kazançlılık ve çalışan bağlılığı konularında ciddi bir rekabet avantajına sahip olduklarını göstermektedir.(K:Davranış Bilimler Enstitüsü)

Mutlu Çalışmak Neden Önemlidir?

İş ve Strateji Geliştirme Uzmanı Corrie Block, işini seven insanların daha üretken olduğunu açıklıyor: “Daha mutlu insanlar daha iyi çalışıyor, yüzde 50 oranında daha yüksek performans gösteriyorlar. Mutlu olduklarında, yaptıkları işi sevdiklerinde yüzde 50 daha üretkenler ve hayatlarının yarısını geçirdikleri işi sevince yüzde 88 daha sadık oluyorlar.”

Gallup’un araştırmasında (2002), çalışanların sadece %20 ila %30’unun işlerine bağlı olduğu belirlenmiştir. Bu oran ile verimli kurumlar arasında doğru orantı vardır. Çalışan Bağlılığı açısından en göze çarpan devlet sektörü olmuştur. Burada %29 bağlı olmayan çalışan yüzdesinden bahsedilmektedir. Bu araştırmada kadınların kuruma daha fazla bağlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı uygulamasının başlamasından 1 yıl sonra olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. (Follow This Path, Curt Coffman, Gabriel Gonzalez) 

Mutluluk Uzmanı Nasıl Ortaya Çıktı?

Mutluluk Bakanlığı?

Böyle bir bakanlığı belki de daha önce hiç duymadınız. Butan’da insanların iç huzurunu korumak için 2008 yılında Gayri Safi Milli Mutluluk Komitesi kuruldu. Hatta ülkede mutluluğa o kadar önem veriliyor ki, nüfus sayım anketinde bile hayatınızdan memnun olup olmadığınız soruluyor.

2016 yılında ise, Birleşik Arap Emirlikleri, toplumsal mutluluğun gerçekleşmesi için, Mutluluk Bakanlığı kurmuştur. Birleşik Arap Emirlikleri, Dünya Mutluluk Raporu’nda ilk 20’de yer alan ülkelerden biri. Dubai kenti ise dünyanın en mutlu yerlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Milli politika hedefleri kapsamında geçtiğimiz yıllarda Mutluluk ve Refah Bakanlığı kurulmuştu.

Yerel basında yer alan bilgiye göre, Suudi Arabistan İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığından “mutluluk uzmanı” adı altında yeni bir memur tayin edildiği duyuruldu.

Söz konusu düzenlemeyle bakanlık, kurumsal mutluluk kavramı uygulamasını başlatan ilk hükümet organı oldu.

Bakanlık bu adımla memurlar için etkinlikler düzenleme, ihtiyaçlarına karşılık verme ve aralarında tebessümü yayarak mutlu ve huzurlu olmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Çalışan Mutluluk Uzmanı Kimdir?

Kurumların, ürün  veya hizmet üretiminde temel kaynağı insandır. Bu doğrultuda bu kaynaktan maksimum verim elde etmek ise kurumların temel odak noktası olmalıdır. Bu kaynağı yönetme ve verimli kılma ise mutluluk uzmanının asli görevidir.

Mutluluk Uzmanı, Çalışanların beklenti ve taleplerini analiz edebilmeli,

Gelişimi her daim takip edebilmeli,

Organizasyon yetisi kuvvetli olmalı,

Talepleri iyi analiz ederek, kurumlar ile iş birliği yapabilmelidir.

Mutluluk Uzmanının Sahip Olması Beklenen Özellikler Nelerdir?

•       İnovatif,

•       Çözüm Odaklı,

•       Enerjik,

•       İletişim Becerileri Yüksek,

•       Organizasyon Yetisi Kuvvetli,

•       Analiz Gücünün İyi

     olması beklenmektedir.

İnsan Kaynakları; Bireylerin kurum ile  tanıştıkları ilk birimlerdendir. Buradaki deneyimleri, kurum ile ilgili adaya belirli izlenimler verir. Kariyer süreçleri, hakları ve talepleri ile ilgili tüm sorularının yanıtlarını buradan en sağlıklı yollar ile almaya çalışırlar. Bireyin, tutundurma faaliyetlerinin mihenk taşlarından biri olarak insan kaynaklarını sayabiliriz. 

İnsan Kaynaklarının Aidiyet Duygusu Oluşturma Yöntemleri

  1. Hediye Setleri
  2. Kişisel Gelişim Eğitimleri
  3. Performansa Dayalı Ek İmkanlar
  4. Kariyer Planlama Desteği
  5. Seyahat İmkanları
  6. Özel Gün İzinleri
  7. Dil Öğrenme Desteği
  8. Toplu ve Bireysel Aktiviteler

Tüm bu tutundurma faaliyetlerinin yanı sıra; personeller ile her daim iletişimi devam ettirmek adına yapılan, Performans Değerlendirme Süreçleri, Memnuniyet Anketleri, Kurumiçi Eğitim Planlamaları ile de personellerin talepleri ile sürekli gelişen ve değişen bir insan kaynaklarından bahsedebiliriz.

Mutluluk Uzmanında aradığımız özellikler göz önünde bulundurulduğunda, İnsan kaynakları uzmanı ile ortak hedefler barındırdığı açıkça ortadadır. 

Bu doğrultuda İnsan Kaynakları Uzmanlarının, çalışan mutluluğunu sağlamada, mutluluk uzmanı ile aynı profesyonellikle bunu yapabileceği kanısına ulaşabiliriz.

Bu Yazıyı Paylaşın