İnsan Kaynakları Planlaması ve Amacı

İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMADA İNSAN KAYNAKLARI PERSONELİNİN ROLÜ

Planlı olarak başlanan süreçler, güzel sonuçlu iş olarak karşılık bulmaktadır. Bir kurumu oluşturan en önemli departmanlardan olan insan kaynaklarının planlamadaki sürecini ele almak oldukça keyifli olacaktır. 

İşletmelere baktığımız zaman gelecek planı için; ne zaman, nerede, ne, kim, neden, hangi maliyetle ve hangi süreçle sonuçlanır gibi soruların cevabını alarak yol almaktadırlar.  Bu soruların cevabı ise etkin bir planlamadan geçer.

İşletmelerde var olan kaynakların iyi, etkin ve amaç için kullanımı ve bunların analizi, raporlanması planlama sürecinin kapsamını oluşturur. Zamanında yapılan bir planlama etkin olarak ilerlerse, oluşan organizasyonun temeli olur. İnsan kaynakları planlaması ise, gelecek zamanlar öngörülerek birimlerde ve pozisyonlarda ihtiyaç duyulacak personel sayısını belirleme çalışmalarını ifade eder. 

İnsan kaynakları planlamasının amaçlarına değinmek gerekirse;

·       Var olan insan kaynaklarını verimli şekilde kullanılması 

·       İşe uygun becerisi, uzmanlığı ve yeteneği olan personelleri elde tutmak,

·       Gelecekte oluşabilecek personel gereksinimi tahmin etmek

·       Değişenken koşullara uyum sağlayabilme ve insanların güçlü ve zayıf yönlerini öngörmeyi amaçlamaktadır.

İnsan kaynakları personelinin rolüne değinmek gerekirse;

İKP her ne kadar insan kaynakları yöneticileri tarafından başlatılsa da süreci tek başlarına yönetmeleri planlama süreci açısından oldukça sağlıksız olup istenen sonucuna ulaştırmayacaktır. Planlama aşaması tüm birimler ile koordine şekilde başlatılıp birimlerin ve yöneticilerin süreçte aktif olarak rol almasıyla sürdürülmelidir. 

Planlama süreci; Üst yönetim, Birim yöneticileri ve İnsan Kaynakları departmanın sentezidir.

Üst yönetim yönetimin süreç için belirlediği strateji ve politikalar doğrultusunda, birim yöneticileri kendi insan kaynaklarının analizini yapıp, mevcut ihtiyaçları insan kaynakları personeli ile paylaşıp bu veriler doğrultusunda mevcut planlama tasarlanır ve İnsan Kaynaklarının analizi ile maksimum etkinlik nasıl oluşur sorununun cevabı planlama sürecinde ile sonuçlandırılır.

İnsan kaynakları süreci ve aşamaları;

·       Gerçekleşecek talep ve arz belirlenir.

·       İlgili birimlerle karşılaştırma yapılarak açıklar belirlenir.

·       Yöneticilerle iletişim ve bilgi toplama sürecini başlatır.

·       İK’nın ihtiyaçları belirlenir.

·       İK ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik eylem planlarının geliştirilmesi şeklindedir.

Bütün değerlendirmeler tamamlandıktan sonra planlar uzun ve kısa vadeli olarak geliştirilmelidir.        

İnsan kaynakları planlaması işletmeler için sadece gerekli iş gücünün belirlenmesi süreci olarak ele alınmamalıdır. Bu süreçte planlanacak olanın  insan gibi değerli bir faktör olduğu unutulmamalı ve planlama  kavramı  kapsamlı yapıya sahip olmalıdır. İş gücünün boyutunu,  personel sirkülasyonun planlanmasını, personel değerlendirmelerinin yapılması, işe alım, eğitim planlama ve gereksinimi tahmin etme gibi birçok süreci ele almalıdır.Yani işletmeler uzun vadede başarılı olmayı amaçlıyorlarsa; istihdam ettiği iş görenlerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini göz önünde bulundurmalı ancak bu şekilde mutlu ve bağlılığı yüksek iş görenlere sahip olabilir ve pozitif değerlere sahip örgütler yaratılabilir.

Bu Yazıyı Paylaşın