İnsan Analitiği

İNSAN ANALİTİĞİ 

Artırılmış gerçeklik, dijitalleşme, bilişim, doğal dil işleme, büyük veri, analitik, nesnelerin interneti gibi trend olan akımların; organizasyonların kritik fonksiyonlarında yaygınlaşmasının ötesinde, bu fonksiyonları tamamen ele geçirmeye başladığı dönemde şirketler de akımlar tarafından ele geçirilmektedir. Bu akımların yarattığı değişim kaçınılmazdır ve şirketler ayak uydurmak zorundadır.

İnsan, şirketler için önemli bir kaynak olarak görülmekte ve bu kaynağı doğru kullanıp başarıya ulaşabilmek adına şirketler için stratejik öneme sahiptir. Bunun için ise insanı anlayıp davranışlarını analiz ederek sürdürülebilir bir başarı elde etmek şirketin hedefleri arasında görülmektedir. Bu hedefi gerçekleştirirken ‘insanı’ odağına alan İnsan Kaynakları departmanının ise devreye girmesi de şaşırtıcı olmayacaktır.

metin, giyim, ekran görüntüsü, kişi, şahıs içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Çalışanlar, bir gün içerisinde uzun bir süreyi iş yerinde geçirirler. Günlük yaşantının büyük bir bölümünün geçirildiği ortamda da, iyi hissetmek ister. Bu memnuniyeti sağlayabilmek için de her çalışanın doğru bir şekilde analitiği yapılmalıdır. Doğru şekilde yapılan analitik ile çalışanların kariyer planlamaları ve çalışan potansiyellerinin geliştirilmesi noktasında yardımcı olabilmektedir. Ayrıca şirket başarısının sürdürülebilir olmasını sağlamak, yönetsel kararlar alabilmek amacıyla insan analitiği günümüzde popülerlik kazanmıştır.

İnsan Analitiği Nedir?

İnsan analitiği, şirketlere dair önemli bilgiler elde ederken insan kaynaklarını ve operasyonel karar alma süreçlerini optimize etmek için kullanılan yapay zekâ araçları olarak tanımlanabilir. İnsan analitiği verilerinin doğru kullanımı, kişilerin nasıl çalıştıklarına ve iş içerisinde hangi noktanın iyi gittiğine ilişkin iş gücü hakkında daha iyi bilgi sahibi olabilmeyi sağlar. Hem çalışanlara hem de ‘doğru işe doğru insan’ felsefesini yerine getirebilmek için doğru adayı bulma noktasında yardımcı olmaktadır. Aynı zaman da insan analitiği sayesinde adaylara ve çalışanlara dair büyük bir veri tabanına sahip olmaktayız. Bu veri tabanı sayesinde sayılar yardımıyla çalışanları anlamamıza yardımcı olurken insana dair konularda varsayımlarla değil, veriile doğru kararlar alma konusunda destekte bulunmaktadır. Somut verilere dayanarak alınan kararlar, titizliği ve performansı artırdığı gibi kurum içi önyargının azalmasında ve çalışan güveninin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Burada İnsan Kaynaklarının görevi ise iyi bir bakış açısı ile toplanan verileri kullanmayı, verileri yorumlamayı, veriler sonucunda alması gereken aksiyonları ve raporlamayı yapabilmelidir. Bu raporlama sonunca ise yönetsel kararlar alınabilmektedir.

İnsan Analitiği İK’ da Nasıl Uygulanmaktadır?

  • Şirket içinde İK analitiğini başlatacak, izlenecek ve uygulanması düşünülen analiz sonuçlarını ve anahtar performans göstergelerini, dikkate alınacak faktörleri tanımlanmalıdır,
  • Tanımlama yapıldıktan sonra burada kullanılacak verilerin alınmış oldukları kaynaklar gösterilmelidir,
  • Başarılı bir İK analitiği için sağlam bir ekip kurmak önemlidir. Hedefe ulaşmak için işin gerekliliklerine uygun İK ve teknoloji uzmanlarından oluşan bir ekip oluşturulmalı,
  • Farklı sistemlerden veri ayıklamak ve raporlamak amacıyla gerekli veri altyapısı sağlanmalı,
  • Tahmine dayalı bir model oluşturulmalı, sistem için belirli sorulara en doğru tahminlerin sağlanması amacıyla bu model oluşturulmalıdır.
  • Verilerin işlenmesi ve bu verilerle özel raporlar oluşturulmasına imkân sağlayan bir çözümün arayüzü geliştirilmeli,
  • Şirket çalışanlarına İK analitiği ile kolay uyum sağlanabilmesi adına sistem kullanımı hakkında eğitim verilmelidir.

Örnek İK Analitiği;

CV etiketleme ve Semantik arama; Doğal dil işleme(NLP) ve görüntü işleme teknolojisini kullanarak CV’ ler etiketlenerek ağırlıklandırılmış kriterlere göre akıllı aramalar yapılması(KOÇ).

Kaynakça

  • idenfit.com
  • Çalık, E. (2020). İnsan Kaynakları Analitiği (İKA) Yaklaşımının Kullanılması, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (4), 3747-3758.
  • kocdigital.com

Bu Yazıyı Paylaşın