İK’da Benchmarking

İK’DA BENCHMARKING

Günümüzde teknolojinin gelişimi, küreselleşme, gelişime ve değişime açık çalışan yapısı beraberinde çok sert bir rekabet ortamı yaratmıştır. Özellikle iş hayatında değişimler çok hızlı yaşanmakta. Şirketler yaşamlarına devam etmek istiyorlarsa eskiyi bırakarak yeniye, gelişime açık olmalı ve dünyadaki gelişimleri, uygulamaları yakından takip ederek aksiyon almaları gerekir. İşletmelerin hayata geçirmek istedikleri politikaları, uygulamaları önce ölçümlemesi ve sınav etmesi gerekir. Fakat iş hayatında sürekli deneme-yanılma çok mümkün değil. Bu yüzden işletmeler, birbirlerinin en iyi pratiklerinden yola çıkmayı ve hatalarından kaçınarak adım atmayı daha makul bulmaktalar.  Benchmarking, organizasyonun kendisini bir başka organizasyonun iş yapış şekliyle kıyaslayarak aksiyonlar almasını ve bu aksiyonlar ile de kendini geliştirmesini ifade eder. İlk defa ABD’deki Xerox şirketinin kendi bünyesindeki Fuji’nin maliyetinin az olduğunu saptamasıyla uygulanan Benchmarking ’in şu an tüm sektörler için şirketlerin sıklıkla başvurdukları bilimsel bir araştırma yöntemi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle şirketler insan kaynakları uygulamalarında bu yöntemi sıklıkla uygulamaktadırlar. Kıyaslama olarak bildiğimiz bu yöntemin direkt kopyalama veya taklitçilik olarak anlaşılmaması gerekir. Burada önemli olan bu yöntem ile gözlemlenenin, şirketin kültürü, yapısı ve çalışanların beklentileriyle entegre olarak hayata geçirilmesidir. Benchmarking ‘in en önemli amacı şirket kültürünün geliştirilerek; şirket performansını, verimliliğini, kârlılığını arttırmak ve İnsan Kaynakları yönetiminde kritik iyileştirmelere gitmekle özetlenebilir. En önemli faydası ise değişime ayak uydurma konusunda motivasyonu arttırarak hem işletmede hem de özellikle insan kaynakları departmanında modern sistemlerin uygulanmasına ve sürekli gelişime olanak verir. Ayrıca İK için yön ve önceliklerin belirlenmesine yardımcı olarak doğru politikaların benimsenmesinde ve geleceğe dönük stratejik bakış açısı kazandırmasında önemlidir. Örneğin pandemi dönemi yan hakları konusunda diğer şirketlerin en başarılı deneyimlerinden faydalanmak veya tepki gören yanlışlarından kaçınmak çalışan memnuniyeti konusunda büyük fayda sağlayacaktır.

Başarılı bir sürecin olması için belirli noktalara dikkat edilmesi gerekir. Öncelikle amacımızı net bir şekilde belirlemeli ve elde ettiğimiz datalarda neyi arayacağımızı net olarak bilmeliyiz. Şirketimizin yapısına, büyüklüğüne ve bulunduğumuz sektöre göre kaynağımızı seçmeliyiz. Örneğin deneyimsiz ve küçük bir şirketsek eğer,  kendimizi büyük ve deneyimli bir şirketle kıyaslamak çok da mantıklı olmayacaktır. Veya çalışan yaş ortalaması genç bir şirket, kendine daha genç şirketleri örnek almalıdır. En önemli nokta ise kendi kültürümüzü iyi tanımamızdır. Kendi kültürümüze, yönetimin ve çalışanlarımızın beklentilerine uymadığı sürece elde ettiğimiz bilgi boşluklarımızı doldurmada yerine uymayacaktır. İnsan Kaynakları departmanı olarak aslına bakarsak yukarıda belirttiğimiz noktalara zaten halihazırda hakim olmamız süreç için kolaylık sağlamaktadır. Son olarak da en uygun yöntem seçilmelidir. Yani bilgiyi gözlem yoluyla mı, karşı tarafla görüşerek mi elde edeceğimiz gibi yöntemi ve kişileri seçmemiz gerekmektedir.

Yukarıda bahsettiğimiz hazırlık aşamasından sonra geriye hareket geçmek kalıyor. Bencmarking’ in süreklilik ve emek isteyen bir süreç olduğu da ayrıca unutulmamalıdır. Ülkemizde en iyi yapanlardan biri olan Sabancı Holding bünyesindeki işletmeler; benchmarking çalışmalarına sistematik bir yapı kazandırmak amacıyla 1997’ de kurulan “BENCHSA” adlı bir çalışma grubu oluşturmuş ve benchmarking’ i bir süreç olarak ele almakta, sürekli iyileştirmenin üzerinde önemle durmaktadır. Bosch’un bu yöntem ile bir bankanın elektronik ihale sistemini geliştirerek büyük kazançlar elde ettiği yine bilinen örnekler arasında yer alıyor. Bencmarking yöntemi ile doğru ve mantıklı bir planlama, aksiyon ve kültüre uyumlama yapıldığı sürece insan kaynakları ve işletme açısından başarı kaçınılmaz olacaktır.

KAYNAK : 

Zhenjia Z. and  Qiume F. (2005), Benchmarking in Human Resource Management, Canadian Social Science , 1(1) , ss. 57- 61

Bu Yazıyı Paylaşın