İK ve KVKK

İK VE KVKK İLİŞKİSİ

7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu yürürlüğe girmesinden itibaren işletmelerdeki insan kaynakları çalışanlarını değişiklik yapmaya götürmüştür. Çünkü KVKK işletmelerdeki insan kaynakları sürecini çok yakından ilgilendirmektedir. Çalışan adayların iş başvuru formundan tutunda işten ayrılacağı süreye kadar olan zaman diliminde birçok veri süreç içinde elden geçip kayıt altına alınıyor. Burada unutulmaması gereken 2 hususa değinmek isterim.

  • KVKK yürürlüğe girmeden önce de yürürlüğe girdikten sonra da bu işlemlerin yürütülmesini engellemiyor.
  • Kanun ile birlikte kişinin bilgilerinin ne amaçla alındığını, nerede kullanılacağını ve ne için işleneceğine dair bilgilerin verilmesi sağlanmaktadır.

Özetle bu kanun çalışanı korumaktadır diyebiliriz.

İşe alım süreçlerinde iş başvuru formları incelenirken çalışacak olan adaydan birçok veri istenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken konu; kişisel olan her türlü veriyi kurum saklamalı, gizli tutmalı ve gerektiğinde muhafaza etmelidir. İş başvuru süreci olumlu geçti ve aday çalışmaya başladı ise veriler işlendikten sonra saklı tutularak gizlenmelidir. Aday işe alınmadı ise veriler muhafaza edilmelidir.

Şirketlerin insan kaynakları çalışanlarının KVKK ile ilgili önemli olan bazı maddelerine gelin birlikte bakalım. 

  • İstihdam süreçlerinde şeffaf olunmalıdır.
  • Çalışanlar, kişisel bilgilerini kime/kimlere ilettiklerini bilmelidir.
  • Çalışanlara KVKK ile ilgili farkındalık eğitimleri verilmelidir
  • Tüm veriler güvenli bir biçimde tutulmalıdır.
  • Yasal süreç geçtiğinde veriler imha edilmelidir.
  • Çalışan sözleşmelerinde KVKK ile ilgili maddeler mutlaka bulunmalıdır.
  • Kişisel veri envanteri oluşturulmalıdır.
  • Bilgilerin hangi alanda ve hangi amaçla kullanılacağı bilgisi verilmelidir. Bu bilgiler amaca uygun kullanılmalı ve amaç dışında bilgi alınmamakla beraber farklı bir amaçla kullanılmamalıdır. Örneğin; İSG Uzmanı alınacak ise İSG ile ilgili bilgiler istenilmelidir gibi.

İnsan kaynakları süreçlerinde diğer mevzuatlarda olduğu gibi KVKK’da çok önemlidir. Bilgi güvenliği, koruyucu ve kollayıcı tarafı olsa da yaptırımlarını da unutmamakta fayda görüyorum. Burada çalışanların bilgilerine erişme hakkı da vardır. Disipline ilişkin konular ve gözetim yoluyla elde edilen bilgiler de bu haklara dahildir. Bilgi talebinde bulunan çalışana 30 gün içinde cevap verilmelidir. Talepte ret edilme durumu var ise gerekçesi belirtilmelidir. (Gerekçesi belirtilmeyen durumlarda kanunun 14. Maddesi devreye girer.)

Değerli meslektaşlarım, (insan kaynakları) Sevgili öğrenci kardeşlerim, ilgili bazı meslek dalları mensupları ve kıymetli okuyucularımız, KVKK anayasamız tarafından güvence altına alınmış bir kanundur. Bu nedenle üstünde durulması, dikkat edilmesi ve çok iyi bilinmesi gerekir. Kendiniz başta olmak üzere çalıştığınız kurumu geliştirmek, iyi yerlere getirmek tamamen elinizdedir. Siz yeter ki kişisel veri deyip geçmeyin.KVKK Detayları için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın