İK ve İSG (6331)

Yapılan araştırmalara göre Türkiye iş kazası oranı bakımında Avrupa ve Dünyada en üst sıralarda yer almaktadır. 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işverenler çalışan sağlığını ve güvenliğini korumakla yükümlüdür. 6331 Sayılı Kanun’un ilk maddesi şu şekildedir:” Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.” Bu doğrultuda şirketlerde işverence görevlendirilen İnsan Kaynakları departmanı iş sağlığı ve güvenliği süreçlerine destek olmaktadır. 

Çalışan sayısı 50 ve üzerinde olan şirketlerde işveren bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturmalıdır ve insan kaynaklarından da en az 1 kişi bu kurul içerisinde aktif rol almalıdır. Bu kurul ile birlikte 6331 sayılı kanun gereğince alınacak kararlar belirlenip uygulamaya konulur. 

İş güvenliği, iş kazalarının önlenmesi ve güvenli bir çalışma ortamı yaratılabilmesini amaçlar. İş sağlığının amacı ise işçilerin yaptıkları işlerinden dolayı sağlıklarına zarar gelmemesidir. İnsan Kaynakları departmanı da uyması gereken kanunlar doğrultusunda gerekli eğitimlerin alınması, çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği bilincinin yaratılmasında aktif rol oynamaktadır. İşe girişlerde yapılan sağlık muayeneleri; restoran, cafe, lokanta gibi hizmet sektörü çalışanlarının hijyen eğitimleri de İnsan Kaynakları’nın sorumluluk alanı içerisindedir. İşe girişlerde yapılan oryantasyonlarda İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları doğrultusunda acil çıkış kapıları, varsa yangın merdivenleri ve iş yerinde asılmış güvenlik levha ve yazılarını belirtilmesi ve ayrıca bir İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmesi gerekir. İSG denilince aklınıza yalnızca baret takmak gibi önlemler gelmesin. Sandalye oturuş pozisyonları, monitörlere bakış açısı, mouse ve klavye kullandığımız esnadaki el pozisyonları gibi ergonomik detaylar da İş Sağlığı ve Güvenliği içerisindedir. Bunların dışında örnek verilmesi gerekirse İnsan Kaynakları departmanı tarafından personeller için belirlenen görev tanımının dışına çıkılması da çalışanın iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atabilmektedir.  

2018 yılında AB üyelerinin sunduğu rapora göre en çok ölümle sonuçlanan iş kazası yaşanan ülke 615 ile Fransa olurken Türkiye’de bu sayı 1541’dir. Bu ciddi rakamları çevremizdeki kişileri bilinçlendirerek azaltabiliriz. 

LÜTFEN ÇALIŞIRKEN KENDİMİZİN VE İŞ ARKADAŞLARIMIZIN SAĞLIĞINA DİKKAT EDELİM! 

https://cerenbandirma.com/2018/09/24/is-sagligi-ve-guvenliginde-iknin-rolu
https://tr.euronews.com/2021/04/29/turkiye-ve-avrupa-da-is-kazalar-en-fazla-isci-olumlerinin-yasandigi-ulke-turkiye

Bu Yazıyı Paylaşın