İK Danışmanlığı Nedir? Ne İşe Yarar?

İK DANIŞMANLIĞI NEDİR? NE İŞE YARAR?

İnsan kaynakları danışmanlığı son günlerde işyeri ve işe alım süreçleri için oldukça gözde bir sektör haline gelmiştir. İşe alım sürecini yönetmede ve doğru yöntemleri uygulamada firmaya destek olur. Ayrıca; oryantasyon eğitimlerinin doğru şekilde verilmesini ve hukuki boyutunun en iyi şekilde düzenlenmesi sağlayarak organizasyonların başarılı olması hedefler. Durum böyle olunca insan kaynakları, sektörde kendine yönetim ve kariyer danışmanlığı adı altında yeni bir alan yaratır.

İK danışmanlık şirketleri; her büyüklük ve tanımdaki işletmeye, uzun soluklu fayda sağlayarak firmayı amaçlarına ulaştırmak ve faaliyetini sürdürmek için personeli etkin bir şekilde kullanma sürecine odaklanan yönetim danışmanlıklarından biri olarak ifade edilebilir.

metin, yazı tipi, el yazısı, mürekkep içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

İK Danışmanlığı Ne Yapar? 

 • Kurum içinde insanların niteliklerini ve kurum ihtiyaçlarını belirler.
 • Çalışan ihtiyaç analizi çalışmalarını yürütür.
 • Çalışanların kariyer geliştirme süreçlerinde onlarla özel görüşmeler ayarlayarak sürecin iyi bir şekilde yürütülmesine destek olur.
 • Çalışanların eğitim ya da gelişim faaliyetlerini belirler.
 • İşletmede görev yapan tüm çalışanların işe aidiyet duygusunun artmasını sağlar.
 • Her pozisyonda çalışan personellerin en yüksek performansı göstermesi konusunda gerekli destek sağlar.
 • İşveren ile işçi arasındaki ilişkileri düzenler.
 • İşe alım sürecinde başvuru yapan adaylarla görüşerek pozisyon için en doğru adayı belirler.
 • İşe alım sürecinde birim yöneticileriyle mülakatları yönetir.
 • İşletme için bütçe hazırlık çalışmalarında görev alır.
 • Bordro ve özlük işleri için gerekli dosyaları hazırlar ve çalışanın bordro ve personel özlük haklarını takip eder.
 • İşletmeniz için profesyonel işe alım stratejileri geliştirilmesini sağlar.
 • İnsan kaynakları konusunda kanun, yönetmelik ve prosedür gibi konularda danışmanlık hizmeti verir.

Yukarıda bahsedilen süreçlerle, çalışanların verimlilikleri üzerinde doğrudan etkisi olan sağlıklı ve refah çalışma koşulları sağlanmış olacaktır. Eğer İnsan Kaynakları danışmanlık firması süreci iyi yönetirse çalışanların mutluluğu ve memnuniyetinin sağlanmasından dolayı firma değer kazanacak ve başarı derecesi artacaktır.

İnsan Kaynakları Danışmanlık Firmaları Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

-Çeşitli danışmanlık firmaları ile aralarında karşılaştırma yapılmalı,

-Firmaların sunduğu hizmet ve avantajlar göz önünde bulundurulmalı,

-Firmaların referanslarının incelenmesi gerekir.

KAYNAKÇA

-Zaim, H , Polat, M . (2013). İnsan Kaynakları Fonksiyonlarının Mukayeseli Önem Derecelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Uygulama . Journal of Social Policy Conferences , (64-65) , 35-59 

-İdeakurumsal.com

Bu Yazıyı Paylaşın