İbraname Nedir? İk Süreçlerinde Ne Zaman Ortaya Çıkar?

İBRANAME NEDİR? İK SÜREÇLERİNDE NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?

İbraname nedir?

İş dünyasında işçi işveren arasında alacak ilişkisinin sona erdiğine ilişkin ibraname metinleri söz konusu olur. İbraname, sözlük anlamı olarak “aklanma belgesi”dir.  Bu metni imzalayan işçi, işvereninden herhangi bir alacağının bulunmadığı iradesini kâğıda dökmüş olur. Alacaklının borçludan her türlü alacağını aldığını ve böylece tüm hesabın sıfırlandığını gösterir. Tarafların aralarında mevcut olan borcu kısmen ya da tamamen ortadan kaldırması ve borçlunun borçtan kurtulmasına yönelik yapılan sözleşmeye denir. İlk kez 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen ibra sözleşmesi tek tarafı bağlamaz; tarafların her ikisi için de geçerlidir. İbraname düzenlendikten sonra yazılı bir şekilde çalışana imzalattırılır ve ardından işverene teslim edilir.

Geçerlilik Koşulları

  • İbraname yazılı olmalıdır.
  • İş sözleşmesinin sona erme tarihiyle ibraname tarihi arasında minimum 1 aylık süre bulunmalıdır.
  • İbranamede yer alan ibra konusu açıkça belirtilmelidir.
  • Alacakların türü ve miktarı ayrı maddeler halinde yazılmalıdır.
  • Ödemenin eksiksiz bir şekilde banka aracılığı ile yapılması şarttır aksi halde hükümsüz sayılmaktadır.

İK Süreçlerinde İbraname Ne Zaman Ortaya Çıkar?

İşten çıkış yapılırken normal şartlarda çalışanın maddi alacakları, son maaş hak edişi, varsa kıdem ve ihbar ödemeleri, içerideki izin haklarının maddi karşılıkları, yine varsa daha önce alınan avanslar, hak kazanılmış primler vb. tüm her şeyin işveren insan kaynakları tarafından hazırlanmış olması gerekir. İş yerinden ayrılacak çalışan ile işveren son noktada bu alacaklar hususunda karşılıklı olarak mutabık kalır ve çıkış işlemleri başlatılır.

İBRANAME ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Kaynakça

İdenfit.com

Dergipark.org.tr

Bu Yazıyı Paylaşın