Gelir Vergisi

GELİR VERGİSİ

Gelir vergisi, Hukukta “gerçek kişi” olarak geçen yani, hak edebilen ve yetkisi olan kurumsallaşmamış kişiler üzerinden alınan bir vergidir.

Şirketiniz olduğunu ve bu şirketin aylık 5.000 TL ciro yatığını varsayın. Bu durumda yıllık 60.000 TL net kazancınız olacaktır. Bu kazancın 10,900 TL’lik payını devlete ödemeniz gerekecektir. İşte bu 10,900 TL Gelir Vergisidir.

Bir de “Gelir” ve “Vergi” kavramlarını tek tek inceleyelim.

Gelir: Kişilerin bazı ticari faaliyetler ile ekonomik gücünde meydana gelen artışların para ile ifade edilen kıymetlerdir. Ekonomik güçteki artış kişiler arası eşitsizliğe sebep olacağından dolayı bunun bir vergi ile sınırlandırılması gerekir.

Vergi: Devletin kişilerden ve kurumlardan kanunla belirlenen şekilde kamusal hizmetlerin yapılabilmesi amacıyla alınan paralardır.

Yani, Gelir Vergisi aslında kişiler arasındaki parasal dağılımın adil düzeyde olması ve kişilerin kamusal hizmetlere katkıda bulunması amacıyla toplanan bir vergi türüdür. Gelir vergisinin hesaplanması için Maliye Bakanlığı her yıl vergi oranlarının kazançlara göre dağılımını yayınlamaktadır. Öncelikle, belirlenen sene içerisinde yaptığınız toplam kazancı hesaplamalısınız. Hesaplama yapılırken kazancın “net” tutarı ele alınır. Toplam gelir bizim net kazancımız değildi, toplam giderleri eksilterek net kazanca ulaşabiliriz. Bakanlığın yayınladığı tabloda kazancınızın hangi oranda vergilendirilmesi gerektiğini görebilirsiniz. Az kazançlar için daha az vergi oranı alınırken kazanç arttıkça gelir vergisinin oranı da yükselmektedir.

Kimler Gelir Vergisi Mükellefidir?

  • Türkiye’de ikamet edenler
  • 1 takvim yılı içerisinde Türkiye’de 6 ay ya da daha uzun süre ikamet edenler
  • Merkezi Türkiye’de bulunan kamu ya da özel kuruluşlar adına yurtdışında çalışan T.C. vatandaşları

Peki, Gelir Vergisi Unsurları Nelerdir?

  • Ticari kazançlar
  • Zirai kazançlar
  • Ücretler
  • Serbest meslek kazançları
  • Gayrimenkul sermaye iratları
  • Menkul sermaye iratları
  • Diğer kazanç ve gelir getiren mülkler
2021 GELİR VERGİSİ TARİFESİ
Gelir DilimiVergi Oranı %
24.000 TL’ye kadar15 %
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası20 %
190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası27 %
650.000 TL’ nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlası35%
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası40 %

Gelir Vergisi işletme sahipleri için oldukça önemli bir konu olmaklar birlikte işletmedeki süreçleri takip edebilmek ve neyin nasıl yapıldığını bilmek adına çalışanlar tarafında bilinirse avantaj olabilecek bir konudur. Bu yazımızla Gelir Vergisi konusunda sahip olunması gerekilen bilgileri siz okurlarımıza aktarmaya çalıştık, buraya kadar okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Kaynakça: 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf

http://iskanunu.com/sizin-sorduklariniz/2021-gelir-vergisi-tarifesi/

Bu Yazıyı Paylaşın