Evlilik İzni Nedir?

EVLİLİK İZNİ NEDİR ? KOŞULLARI NELERDİR ?

Evlenmek isteyenler veya evlilik planları yapan çalışanlar, çalıştıkları kurumlarda bu sebeple sık sık izin almaya ihtiyaç duyarlar. Özel sektörde 4857 sayılı İş Kanunu, kamu sektöründe ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, çalışanlara evlilik izin hakkı tanımıştır. 

Evlilik izni, çalışana veya memura evlenmesi durumunda belirli bir süreyle tanınan izindir. Bu izinler çalışanlar ve memurlar için ayrı ayrı kanunlarda ve yine farklı sürelerde belirlenmiştir. İlgili kanunlarında yer alan düzenlemelerine göre;

  • 4857 sayılı İş Kanunu ek madde 2 düzenlemesine göre çalışanın evlenmesi halinde 3 günlük evlilik izni vardır. Ancak bu izin yalnızca çalışanın kendisi içindir.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 104/B hükmü uyarınca memura 7 günlük evlilik izni verilmektedir. Bu süre hem kendisi hem de çocuğunun evlenmesi halinde de geçerlidir.

Görüldüğü üzere çalışan, yalnızca kendisi evlendiğinde bu izni hak kazanıyor iken, devlet memuru hem kendisinin hem de çocuğunun evlenmesi halinde hak kazanabiliyor.

YORUM : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 104/B hükmü uyarınca evlenmesi durumunda memura verilen 7 günlük evlilik izni süresi, 4857 sayılı İş Kanunu ek madde 2 düzenlemesine göre de çalışana  yine 7 gün evlilik izni süresi verilmesi uygun olacaktır.

  • Evlilik izni, bir mazeret iznidir. 
  • Evlilik izni, ücretli bir izin çeşididir. 
  • Evlilik izni, yıllık izin sürelerinden düşürülmez.  
  • Evlilik iznin süresi kısaltılamaz ancak uzatılabilir.
  • Evlilik izni nikâh ile birlikte başlamaktadır. Nikâh için gün alınmasından önce evlilik izni kullanılması mümkün değildir. 
  • Evlilik izninde sadece kadın çalışanın istifasında kıdem tazminatı hakkı verilir.

Evlilik izni kanun tarafından verilen bir haktır. Söz konusu izin döneminde işveren asla ama asla kesinti uygulayamaz. Uygulamada her ne kadar bu gibi kesintilerin yapıldığı görülse de yapılan bu kesintiler haksız ve hukuka aykırı olduğu bilinmelidir. çalışanın yeniden evlenmesi durumunda ise tekrardan evlilik izni talep edebilir. Evlilik izni ile ilgili İş Kanunu’nda herhangi bir kısıtlama yoktur. Bu sebeple çalışan, yaptığı her evlilik için evlilik izni hakkını kullanabilecektir. 

Son olarak da değerli işverenlere seslenmek istiyorum. Çalışanlarınıza önce yasa çerçevesinde haklarını veriniz. Daha sonra işveren olarak sizlerde çalışanlarınıza destek olabilirsiniz. Böylece çalışanlarınızın hem motivasyonunu hem de şirkete olan bağlılıklarını artırır, etkili bir kurum kültürü oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.

KAYNAKLAR;

http://iskanunu.com/sizin-sorduklariniz/2654-ozel-sektorde-evlilik-izni/

https://aydinveyildirirhukukburosu.com/is-ve-sosyal-guvenlik-hukuku/evlilik-izni-nedir

Bu Yazıyı Paylaşın