Etkili Bir İnsan Kaynakları Profesyoneli İçin 7 Temel Beceri

ETKİLİ BİR İNSAN KAYNAKLARI PROFESYONELİ İÇİN 7 TEMEL BECERİ

Şirketler ,ürettikleri ürün ve hizmetle varlığını sürdürebilmekte ve faaliyetlerini yerine getirebilmektedir.Esas olan ise, bu ürün ve hizmetleri üretebilecek gerekli insan kaynağının sağlanması,bu kaynağın gereksinimlerinin karşılanarak şirket bünyesine dahil edilmesi,eğitilmesi,örgüt içerisindeki yerinin ,görevlerinin planlanması ve tüm bu süreçlerin yönetilmesidir.Netice itibariyle insana yapılan yatırımın daha önemli ve gerekli olduğu sonucu karşımıza çıkmaktadır.Örgütün bu gereksinimlerini karşılayan İnsan Kaynakları Profesyonelleri’nin hem bu görevleri başarıyla yürütebilmek hem de şirketin hedefleri doğrultusunda hareket edebilmek adına kurumun tüm işgücünü destekleyen çeşitli beceri ve özelliklere sahip olması gerekmektedir.Peki, Etkili bir İnsan Kaynakları Profesyoneli için gereken özellikler nelerdir? Gelin beraber bu özellikleri bir inceleyelim.

1.Branşında Uzmanlık Ve Bilgi
Etkili bir İnsan Kaynakları Profesyoneli olmanın temelinde öncelikle insan kaynakları yönetiminin birçok işlevi olan alanlarda bilgi sahibi olunması gerekmektedir.Rutin bir şekilde devam eden gerekliliklerin yanında ortaya çıkan zorluklarda da üstesinden gelebilecek teknik bilgi ve donanıma sahip olunmalıdır.Bir çalışanın ücret ödemesinde meydana gelen yanlışlıklardan,çalışanlar arası uyumsuzlukların görülmesi durumunda izlenececek süreç ve prosedürlerden,çalışana cinsel taciz soruşturmasına kadar kolay veya zor birçok probleme karşı İK Profesyoneli sakin ve adil bir şekilde çözüm üretebiliyor olmalıdır.Aynı zamanda,Sgk mevzuzatı ve iş hukuku alanına hakim olmak ve değişen,güncellenen konularda sürekli kendini yenileyebilmek kritik önem arz etmektedir.

2.Güçlü İletişim Becerisi 
İletişim,şüphesiz her meslekte bir gerekliliktir fakat işi insan olan ve bu işin odağı iletişim olan İnsan Kaynakları alanında kaçınılmaz bir gerekliliktir.Bu sebeple bir İnsan Kaynakları Profesyonelinin de sahip olması ve geliştirmesi gereken en önemli özelliklerinden birisi güçlü bir iletişim yeteneği olmasıdır.İnsan Kaynakları pozisyonu gereği hem sözlü hem de sözsüz iletişime ihtiyaç duymaktadır.İş görüşmelerinde,çatışma durumlarında,şirket yöneticilerine şirket içi bilgiler sunmada,mevcut çalışanların talep ve şikayetlerini karşılama gibi durumlarda farklı konumdaki kişilerlerle sözlü iletişim halinde olmayı gerekli kılmaktadır.Bununla birlikte yaptığı konuşma ve sunum esnasında dinleyenlerin duyguları,iş görüşmesinde adayların vücut dilinin ne anlatmak istediği gibi hususlarda sözsüz iletişim becerisine ihtiyaç duymaktadır.

3.Problem Çözme 
İnsan Kaynakları Profesyonelleri,örgüt içinde meydana gelen problemlerin çözülmesinde,kişilerarası uyuşmazlıklarda ve yönetimle çalışan arasındaki uyumun sağlanmasında kilit bir göreve sahiptir.Bu alanda uzmanlaşmak, mevcut çalışanın memnuniyetsizliklerini ortadan kaldıracak yaratıcı ve pratik çözümler sunabilmek,çalışan için gerekli eğitimlerin sağlanmasının yanında bütçeyi de göz önünde bulundurmak,gerekli insan kaynağını örgüte çekmek ve elde tutmak anlamında iyi bir ikna kabiliyetine sahip olmak gibi çözüm odaklı süreçleri yürütebilecek beceri gerektirmektedir.

4.Uzlaşmacı ve Denge Kurabilme
İnsan Kaynakları Profesyonellerinin, örgüt ve bu örgütte çalışanlar olmak üzere iki odak noktası bulunmaktadır.Bu noktada İK profesyonellerinden, hem çalışanların istek ,beklenti ve memnuniyetsizliklerini karşılama,memnuniyetlerini gözeterek gerekli  iyileştirmeleri yerine getirme hem de üst yönetim tarafından alınan politika ve kararlarının uygulanmasını sağlaması anlamında bir denge inşa edebilmesi beklenmektedir.Bu dengeyi sağlamak için gerekli olan koşul ve şartların her zaman net olmadığı durumlar olabilmektedir.Önemli olan İK Profesyoneli’nin bu zamanlarda gösterdiği olumlu tavır ve yapıcı olma isteğidir. Bir taraftan  üst yönetimin istediği gereklilikleri yerine getirmek bir taraftan da çalışanın lehine olacak şekilde durumu toparlamak esastır.

5.Yüksek Organizasyon Becerisi

İnsan Kaynakları Yönetimi,düzenli ve prensipli bir yaklaşım gerektirmektedir.Tüm görevlerin etkili ve zamanında tamamlanması bu yaklaşım neticesinde mümkün olabilmektedir.Şirketin mevcut ve ileride gerçekleştirmesi beklenen hedefleri doğrultusunda planlama yapabilen ,çalışanları bu hedefler doğrultusunda örgütleyen ,şirketin verimliliğini artırmak amacıyla analizler yapıp izlenecek süreç ve yolların plan-programını organize eden profesyoneller hem kendilerine hem de çalıştıkları kurumlara başarıya ulaşma anlamında fayda sağlarlar.İK Profesyonelleri, gün içerisinde iş görüşmeleri,personellerin devam kayıtlarının tutulması,izinlerin takip edilmesi,gerekli evraksal işlemlerin yerine getirilmesi,yöneticiyle gerekli konular üzerinde müzakere edilmesi vs. gibi birçok görevi yerine getirmektedirler.Bu çoklu görevlerin etkin ve sistemli bir şekilde yerine getirilmesi ancak organize edebilme yeteneğiyle doğru orantıda gerçekleşecektir.

6.Stratejik Bakış Açısı
Etkili bir İnsan Kaynakları Profesyoneli olabilmek için şirketin mevcut hedeflerini ve gelecekte ulaşmak istediği noktayı iyi analiz edebilmek,bu nokta çerçevesinde çalışan profilini belirlemek ,yapılan işin gerekliliklerini ve bu gereklilikler neticesinde şirketin kültürüne uyan ya da uyum sağlayabilecek kişilerin şirketi tercih etmesini sağlamak gerekmektedir.Stratejik bakış açısına sahip olan bir İK Profesyoneli çalıştığı şirketi,pazarın zorluklarını,nasıl bir yol haritası çizilmesi gerektiğini bilir ve çalıştığı kurumun hem o günkü hem de gelecekteki hedeflerine uygun olarak İK Planlarını düzenler.

7.Etik Anlayışı ve Güven
İnsan Kaynakları Profesyoneli’nin bir diğer görevi de çalışanlar için adil bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamın devamlılığını sağlayacak karar ve çözümlerin yürütülmesini sağlamaktır.Bu kararlar ve çözümler kayırmacılık,cinsiyetçilik,ırkçılık ve diğer ayrımcılık biçimlerini içermemelidir.Şirketin bilinci olarak adlandırılan İK Profesyonelleri’nin ,bu bilinç ışığında faaliyetlerini yerine getirme ve çalışanları da örgütlemeleri önem arz etmektedir.Çünkü İnsan Kaynakları Profesyonelleri,şirket politikalarına uyma ve gizli bilgileri koruma,üçüncü kişilerle paylaşmama gibi büyük sorumluluklara sahiptir.Hem yöneticiler hem de çalışanlar tarafından  bu güveni inşa edebilmeleri ve korumaları departmanın başarısı açısından ciddi derecede önemlidir.

https://www.kariyer.net/ik-blog/ik-profesyonellerinin-olmazsa-olmaz-8-ozelligi/?gclid=EAIaIQobChMIrc2g34f4-QIVlsx3Ch2yxAzuEAMYASAAEgLd6fD_BwE

Bu Yazıyı Paylaşın