Düşünen Organizasyon

DÜŞÜNEN ORGANİZASYON

Değerli bir arkadaşım bir yazısında şöyle diyordu; “Çalışma hayatında başarılı bir sürecin olması için belirli noktalara dikkat edilmesi gerekir. Öncelikle amaç net bir şekilde belirlenmeli ve elde edilen bilgilerde ne aradığımızı net olarak bilmemiz gerekir. Çalıştığımız kurumun yapısı, büyüklüğü de önemlidir. Kaynaklarımızı bu bilgiler doğrultusunda seçmemiz gerekir. Çünkü şirket kültürümüzü tanımamız ve iyi bilmemiz gerekiyor. Bu durumlara göre uygun yöntemler seçilmelidir.” Bu saydıklarımızın tümünün başlangıç noktası ‘düşünce’dedir.

İşletmelerde çalışma esnasında sürekli planlamalar, programlar yapılır. Birçok konu, kavram, terim üzerinde durulur. Örneğin; liderlik vasfı bu tür durumlarda kendini belli eder. Veya yöneticilerde kendilerini iyi veya kötü bir şekilde gösterirler. İş hayatında plan program yapılırken bilgi ve tecrübenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz değil mi? Başarı ayrıntıda gizlidir. Sizce de öyle değil mi? Eğer plan program yapıyorsanız ve özellikle bunu iş hayatında yapıyorsanız ayrıntıları çok fazla düşünmeniz gerekmektedir. Şimdi buradan yola çıkarak konumuza gelelim. İşletmelerde düşünen organizasyon nedir? Ne olduğunu biliyor muyuz? Düşünen organizasyonların temek felsefesi; “eğer bozuksa hızlı bir şekilde onar, ama nedenler üzerine düşünme” görüşüne dayanmaktadır. Yani temel amaç, teşhis ve tedavidir. Tepkici bir çözümdür. Olabilecek sorunları önceden tahmin eder. Ve ona göre modeller geliştirilir.

Günümüzde kurumlardaki anahtar sözcük beyin sermayesidir. Düşünen organizasyonu bir şirketin nasıl yönetileceğini, daha doğrusu şirketin kendi kendisini yönetir duruma nasıl getirileceğini, bir uygulamacı gözüyle anlatır. İş ile ilgili sorunların çabuk belirlenmesi, analizin yapılması ve uygulamaya geçilmesi konularına ağırlık verir.

Düşünen organizasyonda daha iyi bir yaşam biçimi isteyenler, seçtikleri mesleklerde daha hızlı yükselmeyi hedefleyenler, çalışanların potansiyellerini ortaya çıkartmayı amaçlayanlar, liderlik ve hiyerarşi içinde yer alma kavramlarını modellerle açıklamaya yönelenler, bu uygulamayı kullandıkları zaman neden kazanır?

  • İşe yarayan bir uygulamadır. İnsan bir kere kazanmanın tadını almış ise daha fazlasını ister değil mi? İnsan küçük çapta da olsa başarıların beklentisine girer ve kendisini geliştirmesine yol açar.
  • Temel kurallar, dış dünya ile önemli bir bağlantı oluşturur, bu süreci yaşayanların çoğu temel kuralları gündelik yaşamlarına uygulandıklarında sistemin davranışlarımızda bile ne kadar yardımcı olduklarını görürler.
  • Sonuçlar gözle görülebilir.
  • Birey kişisel sonuçlar / ödüller alır.
  • Sistem irdelenebilir niteliktedir.
  • Çok yalındır.
  • Düşünme teknikleri insan özgüven aşılar.
  • Beynin doğal düşünme yolunu açar.

Düşünen organizasyonlar, çıkan aksaklıklar için önlem alıp tekrar yaşanmaması adına çözüm odaklı davranıp modeller geliştirirler. Sonuç olarak; düşünen organizasyon çerçevesinde çalışan insanların bir vizyonu oluşur ve bu da onların gelişmesine ve birbirlerine güvenmesine yol açar.

KAYNAK: https://kidega.com/kitap/dusunen-organizasyon-is-hayatinda-basarinin-temel-kurallari-120877/detay/

Bu Yazıyı Paylaşın