Doğum İzni Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Doğum İzni Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Doğum İzni Nedir?

Doğum izni, hamile olan veya yeni doğum yapmış çalışan annelere tanınmış bir haktır. Hamilelik izni ya da analık izni olarak da bilinen doğum izni; doğum öncesi izin ve doğum sonrası izin olmak üzere iki aşamalı bölümden meydana gelir. Bu sayede hamile kadınların doğum öncesinde iş yükü hafifletilmiştir. Bunun yanı sıra doğumun ardından da bebeklerini rahatça emzirebilmeleri için gerekli zamanı tanımak ve bu yeni düzene alışmak için birlikte zaman geçirme fırsatına sahip oluyorlar.

Doğum İzni Nasıl Hesaplanır?

Doğum izni süresi hesaplanırken 40 haftalık gebelik süresi temel alınır. Çalışan anne adayları, gebeliğin 32. haftasında doğum izinlerini başlatabilir. Doğumdan sonra ise kalan 8 haftalık doğum izin sürelerini kullanabilirler. Doğum raporu ile çalışan anne adayları doğumlarından üç hafta öncesine yani 37. haftaya kadar çalışabilirler. “37.gebelik haftasına kadar çalışmasında gebeliği yönünden sakınca bulunmamaktadır” yazısını doktor raporu ile sunmaları gerekmektedir. Doğum raporu ile hamile çalışanların doğum iznine geç çıkmaları durumunda, çalıştıkları süre doğum sonrası iznine eklenir. Böylece, çalışanlar doğum sonrası toplamda 13 haftalık izin kullanma hakkına sahip olur. Doğum izni hesabı, erken doğumun yaşanması ile farklılık gösterir. Beklenen doğum tarihinden önce doğumun yaşanması durumunda, doğum öncesi kullanılamayan izin süresi, doğum sonrası sürece ilave edilir.

Çoğul gebelikte ise; doğum izni hesaplanırken göz önünde bulundurulan bir diğer gebelik durumudur. Çalışanın ikiz veya üçüz gibi birden çok bebek bekleme durumunda doğum öncesi 8 haftalık izin süresine 2 hafta daha eklenerek toplamda 10 hafta izin kullanılabilir.

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Doğum İzni

-Yukarıda belirtilmiş olan süreler SSK’ lı hamilenin sağlık durumunu ve işinin özelliklerine göre doğum öncesi ve sonrası olarak artırılabilir. İzin sürelerinin hepsi hekim raporu ile belirlenir.

-Hamilelik süresi boyunca kontrolleri için ücretli izin verilir.

-Hekim raporu ile hamile kadının sağlık durumuna uygun olarak işi hafifletilebilir. Ücrette herhangi bir kesinti veya bir indirim yapılamaz.

-Kadın çalışanlara çocuğun 1 yaşına kadar günde toplam 1.5 saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler orasında olacağına çalışan karar verir. Süre günlük çalışma süresinden sayılır.

-İsteği veya gereği halinde 16 haftalık süresini tamamlayan veya çoğul gebelik durumlarında 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz SSK Doğum İzni verilir.

-Bir devlet memuru, kamu çalışanı ve özel sektör hamilelik sürecinde eşit şartlara sahiptir. Tüm çalışan anne adaylarının doğum izni aynıdır.

KAYNAKÇA

isavukatı.net

iskanunu.com

Bu Yazıyı Paylaşın