Dijital İK’nın Sosyal Medyaya Yansıması

Dijital İK’nın Sosyal Medyaya Yansıması

Şirketler dijitalleşme ile yaşanan hızlı değişimlere daha kolay adapte olabilmek ve dijitalleşmenin bir çıktısı olarak içerisinde bulunduğumuz yeteneği kazanmanın ve elde tutmanın şirketler için günden güne zorlaştığı “yetenek savaşı” döneminde dijital araçları etkin kullanarak işveren markalarını geliştirmeye çalışmaktadırlar. Kullanılan dijital araçlar ile sadece zaman ve efor açısından fayda elde etmemekte; işe alım, eğitim, performans gibi birçok alanda dijital araçlardan faydalanılmaktadır.  Online mülakatlar, hızlı bir şekilde aday bilgilendirmeleri, online ve oyunlaştırılmış eğitim programları, daha sistematik ve şeffaf performans değerlendirmeleri ile çalışan ve potansiyel aday memnuniyetini ve motivasyonu arttırmayı sağlayan uygulamaları hayata geçirme avantajı elde edilmektedir.  Günümüzde kullanılan dijital araçlardan en popülerlerinden birisi Sosyal Medyadır. İnternetin kullanımının artması ile artık hemen hemen tüm kuşaklar aktif olarak sosyal medya platformlarında vakit geçirmektedir. We Are Social 2023 raporuna göre Türkiye’de nüfusa göre aktif sosyal medya kullanıcılarının oranı %73.1 iken internet kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu sosyal medya kullanmaktadır. Özellikle iş hayatına yeni yeni katılmaya başlayan ve elde tutulması önceki kuşaklara göre daha zor olan Z kuşağına ulaşabileceğimiz ve etkileyebileceğimiz yer kuşkusuz sosyal medya platformlarıdır. Bunun farkında olan insan kaynakları çalışanları, en büyük yatırımları sosyal medyaya yapmaktadır. Jobvite Recruiter Nation’nın 2021 yılında yaptığı araştırmaya göre, işverenlere göre işveren markası geliştirmek için en büyük yatırımlar; %63 oranında sosyal medyaya yapılmıştır. Yetenekli adaylara ulaşmak için ise %51 oranında sosyal medya kullanımı tercih edilmektedir

Sosyal medya platformlarının aktif kullanılmasının insan kaynakları için önemli çıktılarından birisi işveren markalarının bilinirliğinin arttırmasıdır. Sosyal medyada yansıttıkları imaj ile çalışanlarının ve potansiyel adaylarının algılarında istedikleri düşünceyi oluşturabilmektedirler. Bunun yanı sıra en önemli bir diğer faydası ise kendileri de ayrıca hem potansiyel adaylarını hem de şirket çalışanlarını gözlemleme fırsatı sağlamaktadır. İşverenlere sunduğu güçlü veri ile potansiyel adayların ve çalışanlarının gerçekten şirket ve pozisyon için uygun olup olmadığını anlama avantajını sunmaktadır. İşten ayrılan çalışanlarının neden ayrıldığını anlamak ve güncel çalışan beklentilerinin de nabzını tutarak çalışan deneyimi uygulamalarını geliştirmekte ve çalışanlarının bağlılıklarını arttırabilmektedir. Yapılan birçok araştırmaya bakıldığında maalesef Türkiye’de dijital araçların ve özellikle sosyal medyanın efektif kullanımında gelişmesi gerekmektedir. Şirketlerin içerisinde bulunduğu sert rekabet ortamında ürün ve hizmetlerinin yanı sıra marka imajlarını da bilinir kılmaları gerekmektedir. Bunun için sosyal medya günümüzün en güçlü kaynaklarından birisi haline gelmiştir. 

Kaynakça :

https://web.jobvite.com

https://wearesocial.com/uk

Bu Yazıyı Paylaşın