Değişim Yönetimi

DEĞİŞİM YÖNETİMİ (CHANGE MANAGEMENT) NEDİR?

İş dünyası çok hızlı bir şekilde değişmektedir. Hızla gelişmeye devam eden teknoloji, müşteri ihtiyaçlarının artması, eşi benzeri görülmemiş küresel krizler, kişiler ve organizasyonlar derken sürekli bir değişim olmuştur. Özellikle son 25 yıl içinde tüm iş alanlarında geleneksel iş modelleri rekabete dayanamaz hale gelmişti. Gelenekselden kopmak istemeyen işletmeler ne yazık ki tarih olup yok olmuşlardır.  Bir değişim içine giren ve yeni açılan işletmeler ise doğru adımlar atarak ayakta kalmışlardır.

Bir şirketin hem iç hem de dış süreçlerinde uyguladığı yöntemler ve tarzlar olarak tanımlanan değişim yönetimi, 1990’lı yıllardan sonra ortaya çıkmış bir kavramdır. Değişim yönetimi, öğrenilmesi, dikkat edilmesi ve uygulaması gereken bir süreçtir. Değişim, büyük ya da küçük olabilir. Ülkemizde değişim yönetimi tam olarak bilinen bir olgu değildir. Her zaman olumlu olarak da algılanmaz. Aslında insanların ve organizasyonların istemediği ve sevmediği bir kavramdır. Çünkü değişmek için konfor alanlarından çıkmak gerekir. Fakat gelişen ve değişen teknoloji ile birlikte özellikle günümüzde salgın hastalıkların da artmasıyla işletmeler değişime zorunlu olarak gitmişlerdir. Güçlü rakipler karşısında yok olmamak, varlıklarını idame ettirebilmek ve en önemli amacı; şirket değerini arttırmak olan bu süreçte başrol oyuncuları liderler olmuştur. Vizyon sahibi bir lider, piyasayı iyi okuyabilir, başarılı örnekler sunabilir. Burada İyi ve etkili bir analiz şarttır. Kurum içi veya kurum dışı olan tüm konularda gerçekçi olmalıdır. Maliyetleri azaltmak, gelirleri arttırmak, sorunları çözmek, fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek, bilgi akışını kolaylaştırmak ve genel olarak işletmeyi iyileştirmek liderin en önemli görevlerinden olmalıdır. Lider, objektif ve sistematik bir yaklaşımla hedeflere ulaşmalıdır.

İş hayatında ticaretin doğası gereği işletmelerin değerleri ne kadar iyi olursa olsun, çevresel faktörlerden ve dış unsurlardan etkilenme olacaktır. Bir değişim yönetimi içinde olan işletmeler, personellerine donanım kazandırmak için değişim yönetimini gerçek bilgilerle sunmalı, motive etmeli ve eğitimlerini vermelidir. Yapılacak olan değişim yönetimi, işletme ile birlikte çalışanlara da yararı olacağını bildirmeli ve çalışanlardan da katkı beklenildiği belirtilmelidir. Örneğin; HRD danışmanlık şirketinde bir dijital dönüşüm projesi bulunmaktadır. Bu projeden önce işe alım departmanı hedeflerini tutturabilmek için çok sayıda insanlarla görüşmeler yapıyor, teker teker mailler atılıyor ve İş başvurusu yapan adayların tek tek CV’leri incelenip, mülakatları yapılıyordu. Tahmin etmiş olmasınız ki bu anlatılanlar günümüz için fazlasıyla zaman kaybı olarak düşünülmeye başlanmıştır. HRD danışmanlık şirketi artık dijital dönüşüm projesini devreye sokarak sistem üzerinden verimi arttıracak, asıl işe odaklanacak daha fazla zaman kazandıracak işler olacak demiş ve bir değişim içine girmiştir.

Değişim yönetiminde öncesi ve sonrası anlatımlar yapılmalıdır. Geçiş aşaması tamamlandıktan sonra işlerin daha iyi olduğu çalışanlarla paylaşılmalıdır. Değişim yönetimi hedeflere ulaşma ve olumlu sonuçlar alabilmek için yapılır. Değişim yönetiminde kötü bir lider, başarısız bir süreç ve olumsuz kavramlar olmamalıdır. Değişim yönetiminde değişimden korkmamak, zamanı doğru ve verimli kullanmak, rekabet piyasasında geride kalmamak ve en önemlisi inanmak gerekir. Aksi takdirde sonuçlar maalesef ağır olur. Harvard Business Review’a göre %32 Zayıf proje yönetimi, %20 doğru ve etkili bir iletişim stratejisinin olmaması, %17 Değişim yönetimi planının değişim gerektiren unsurlarla ilgili olmaması, %17 Amacın net olmaması, %14 Teknolojiye adapte olunmaması gibi nedenlerde değişim projelerinin %70’i başarısız olmaktadır.

Değerli okuyucularımız, hiç düşündünüz mü çalıştığınız işletmeleriniz değişim seviyesinin neresindedir? Ya da sizler bir değişim yönetimine hazır mısınız? Değişim yönetiminde lider olabilir misiniz? Geçmişte aldığınız ama hiç kullanmadığınız kararlarınız var mıdır? Gibi sorular sormaya başladınız mı kendinize? İnanın ben çok soruyorum. Ve unutmayın ki stresli, zorlu bir süreç olmanın yanında değişim, bir fırsattır ve düşüncede başlar. Değişim yönetiminden korkmayın. Eğer Tüm işleyişlerde sonuçlar ölçülüyor, tedbirler alıyor ve oluşturulmak istenen yeni düzen için her başarıyı birlikte kutluyorsanız değişim yönetimi sürecini başarı ile tamamladınız demektir.

KAYNAK :

Bu Yazıyı Paylaşın