İK’ya Dair

 • 2 Haziran 2024

ÇALIŞMA SAATLERİ KISALIYOR MU? Toplumun büyük kısmı çalışma hayatında olduğundan dolayı bulunduğumuz çağ itibari ile çalışma hayatı en çok değişim isteyen konudur demek yanlış olmaz sanırım....

Düşünen Organizasyon

 • 15 Nisan 2024

DÜŞÜNEN ORGANİZASYON Değerli bir arkadaşım bir yazısında şöyle diyordu; “Çalışma hayatında başarılı bir sürecin olması için belirli noktalara dikkat edilmesi gerekir. Öncelikle amaç net bir şekilde...

Öğrenilmiş Çaresizlik

 • 1 Nisan 2024

ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK Öğrenilmiş çaresizlik için kısaca, herhangi bir durumda birden fazla başarısızlıkla karşılaşınca denemekten vazgeçmek diyebiliriz. Bu durumlarda asla başarıya ulaşılamayacağına inanılır.  Farklı bilim insanları tarafından...

Şirketlerde Güven Kültürü İnşa Etmek

 • 24 Mart 2024

ŞİRKETLERDE GÜVEN KÜLTÜRÜ İNŞA ETMEK    Güven, günümüzün şirketlerinde vazgeçilmez bir unsurdur ve âdeta her şeyi bir arada tutan, birleştiren tutkaldır. Güvenin sağlanması, çalışanları şirketin geleceğinin ortakları...

 • 10 Şubat 2024

2024 İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları Ülkemizde de yabancı iş gücünün çalışma izinlerinin usul ve esasları “6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu” çerçevesinde belirleniyor. 6735 Sayılı Uluslararası...

 • 3 Aralık 2023

YARGITAY KARARI  22. HUKUK DAİRESİ 2012/14976 E., 2013/4218 K. Kalite Kontrol Görevlisi İşçinin Ücretlerinin Ödenmemesi Sonucu İş Sözleşmesini Feshetmesinde İhbar Tazminatı Hakedişi İşçinin fazla çalışma ve...

Toplu İşçi Çıkarmanın Usülleri

 • 26 Kasım 2023

TOPLU İŞÇİ ÇIKARMANIN USÜLLERİ Toplu işçi çıkarma, 4857 sayılı İş Kanunumuzun 29’uncu maddesinde düzenlenen bir husustur. İşverenler genellikle ekonomik krizin etkilerini gördükleri dönemlerde işçilik maliyetlerini minimize...

Dijital Eksiklik Nedeniyle İş Kaybetme Korkusu

 • 12 Kasım 2023

ÇALIŞANLARIN %26’SI DİJİTAL BECERİ EKSİKLİĞİ NEDENİYLE İŞİNİ KAYBETMEKTEN KORKUYOR Dijitalleşme kavramı üzerine düşünecek olursak günümüz dünyasında hepimizin aklına aynı şeyler geliyor olur. Peki bundan on sene...

Kristal Nesil “Z Kuşağı

 • 18 Ekim 2023

KRİSTAL NESİL Z KUŞAĞI      Z kuşağı “Kristal Nesil” olarak da adlandırılan 2000’den (bazı kaynaklarda 1995) sonra doğanlardan oluşan nesildir. 2000 yılı ve sonrası teknolojinin de tüm...

Beceri Matrisi

 • 15 Ekim 2023

BECERİ MATRİSİ Bir kariyer hedefiniz var. Hedefinizde çizdiğiniz ve yürümek istediğiniz yollarınızı planladınız. Kişisel veya iş dünyasında olmak istediğiniz yerler veya çalışmak istediğiniz kişilerle yürümek istediniz....

İnsan Kaynakları Dijitalleşiyor Mu

 • 10 Eylül 2023

İNSAN KAYNAKLARI DİJİTALLEŞİYOR MU ? Teknoloji artık uyandığımız andan uyuduğumuz ana kadar hayatımızın her evresinde yer alıyor demek yanlış olmayacaktır. Sosyal yaşamımız da bu denli bizimle...

Bir Yolculuktur İnsan Kaynakları

 • 31 Temmuz 2023

BİR YOLCULUKTUR İNSAN KAYNAKLARI Bir yoldur İK. Bir yolculuktur İK… 18. ve 19. Yy.’da işletmeler genellikle iş sahipleri tarafından yönetiliyordu. İşçi hakları ve memnuniyeti o dönemlerde...

Geleceğin İnsan Kaynakları

 • 19 Temmuz 2023

Geleceğin İnsan Kaynakları: İşgücü Dönüşümü ve Yenilikçi Yaklaşımlar Günümüzde iş dünyası hızla değişiyor ve gelişiyor. Teknolojik ilerlemeler, dijital dönüşüm ve küreselleşme, işgücü dinamiklerini etkileyen önemli faktörler...