Çalışan Bağlılığı Yaratma

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI YARATMA

Günümüz şirketleri arasında rekabet ve gelişim hızla artmaktadır. Bu noktada şirketlerin devamlılığı ve sürdürülebilirliği açısından, çalışanlar ile kurulan iletişim ve bağ stratejik bir önem arz etmektedir. Ayrıca İş gücü piyasasında yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve başarılı kişilerin devamlılığını sağlamak açısından; çalışan bağlılığı günümüz şirketleri için bir ihtiyaç haline dönüşmüştür.

Çalışan bağlılığı yaratma, kurum içerisinde yürütülen uygulamalar ve işlerin işleyişindeki memnuniyet sonucu var olmaktadır. Öte yandan “bağlılık” denildiğinde yalnızca çalışanın iş yürütme ve geliştirme becerileri değil, çalıştığı dönem içerisinde şirketin gelişimine katkıda bulunan, hem kendisine hem de ekibine fayda sağlamaya ‘’istekli kişi’’ anlamını da taşımaktadır.

Çalışanın kuruma bağlılığı direkt olarak üretkenlik, ürün ve hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, yaratıcılık gibi alanlarda iş performansını olumlu yönde etkilemektedir. Araştırmalar da çalışanların iyi yönde ki bağlılığının, iş gelişim sürecine %20 katkı sağladığını göstermektedir.

Ne var ki ilerleyen zaman dilimde bunu sağlayabilmek pekte kolay olmamaktadır. Bunun sebebi, çalışanların artık sadece somut değil soyut özellikleri de kurumdan bekler olmasıdır. Ne gibi özelliklerin buna etken olduğuna bakıldığında; kurumun vizyon ve misyonu, marka değerleri, kurum içi iletişim, adalet anlayışı, kişisel gelişime verilen önem…yöneticilerin etkili liderliği gibi unsurlar çalışan bağlılığının yaratılması ve sürdürülmesinde temel taşlardır.

Yapılan incelemelere göre, çalışanların %86’sı kurum vizyon ve niteliklerine sahip şirketlerin, başarılı bir şekilde ilerlediğine inanırken bağlı olmayan çalışanlarda bu rakamın %16 seviyesinde olduğunu belirtmektedir. Verilerle bağlantılı olarak; kişiler kurumlarının oluşturduğu bu değerleri kendilerine bir iş güvencesi olarak görmektedir. Bu çalışanların kuruma olan inanç ile bağlılılık  ilişkisinin, gücünü ve anlamını ortaya koymaktadır. Kaynak için bakınız;

Şu ana kadar anlıyoruz ki, çalışan bağlılığı ve şirketin gelişimi arasında sağlam bir köprü kurulmaktadır. Peki çalışan bağlılığı yaratmak için ne gibi etkenler gerektiğine bakarsak,   ilk olarak;

  • İyi Bir Yönetici

Kurum için kendi prensipleri olan bir yönetici çok önemlidir. İyi bir yönetici, liderlik vasıflarına sahip olmalı ve doğru analizlerde bulunmalı. Çalışanlar ile empati kurabilmeli ve onların işlerinden haberdar olmalıdır. Bu sayede olar ile bir bağ kurup bütünlük sağlayabilir.

  • Etkili Doğru İletişim 

Kurum içerisinde çift yönlü bir iletişim kurularak var olan hiyerarşi içerisinde yapıcı ve çözüm odaklı olunmalıdır. Çalışanlardan geri bildirim alınarak, gereksinimleri giderilmeye çalışılmalıdır.

  • Tam Ekipman, Tam Güç 

Çalışanların işlerinde başarılı olmalarını ve kuruma gerçek anlamda bağlılık hissetmelerini salamak adına; çalışanlara ihtiyaç duydukları tüm araçlar ve donanım sunulmalıdır. Kimi zaman onlara şahsi eşyalar temin ederek de özel hissetmeleri sağlanabilir.

  • Taktirinizi Esirgemeyin

Bunu söylemek önemsiz gibi görünebilir ancak günümüzün yoğun çalışma şartlarında, çalışanları takdir etmek onları motive etmektedir. Yönetimden ve meslektaşlardan takdir almak güven kurmanın, iş ilişkilerinin kazanılması ve geliştirilmesinde hızlı bir yoldur.

  • Sosyal Faaliyetlerin Önemi

Kurum içi ve dışı sosyal faaliyetlerde bulunmak, çalışanların yararlı hissetmelerine ve yürütülen projeler ile de kendi gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Ayrıca takım çalışmaları ile ekip ruhunu arttırıp bir bütün olmayı da güçlendirir.

  • Ödül Sistemi

Adil ve şeffaf bir sistem ile çalışanların iş performansına karşılık şirket içerisinde ödül sistemi kurabilir. Bu sistem ile, çalışanlara bir amaç verip daha istekli olmaları sağlanmaktadır. Performansının karşılığını alabilmesi de tatmin ve kuruma olan saygısını tazeleyecektir.

  • Yan Haklar

Çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda seçim yapabilmesini sağlayan esnek yan haklar, çalışanların şirkete duyduğu bağlılığı ve sadakati arttırır. Bununla beraber çalışanın motivasyon ve mutluluğunu yükseltmede büyük bir etkendir. İş gücü piyasasında rekabet üstünlüğü de yaratan esnek yan haklar, şirketlerin konumlarını ve itibarlarını yükselttiği için şirket çalışanları arasında farkındalık yaratmaktadır.

Çalışanlar Ne İster? – Social Business Türkiye

Kuruma bağlı bir çalışan profili yaratmak, bir üstünlük ve rekabet unsurudur. Bunu sağlamanın en temelinde, ‘’insancıl’’ bir yaklaşımla çalışanların fikir ve görüşlerine önem verip değerlendirmenin önemi yatar. Bununla beraber‘’mutlu çalışan’’ politikası da göz önünde bulundurulmalıdır. Çalışanların bağlılığını kazanmaya çalışırken, onların mutluluğuna öncelik verilip rahat, güvenli ortamlarda çalışma imkanları sunulmalı, Şu da bilinmeli ki, motivasyonun çalışan bağlılığını güçlendirdiği ve işyerindeki üretkenliklerini %12 oranında artırmakta etkilidir. Mutlu çalışanlar, ortak hedeflere yönelik bir ekiple çalışırken daha etkili olup işlerinden daha çok verim alır. Sağlanan bu şartlar ile de balıkları ve saygıları artar.

Bu Yazıyı Paylaşın