Ay Işığı Sorunu Nedir?

AY IŞIĞI SORUNU

İnsan kaynakları fonksiyonları birçok noktaya değinmektedir ve incelemektedir. Ay ışığı sorunu ise insan kaynakları fonksiyonlarından biri olan kariyer geliştirmenin alt faktörlerinden olup kariyer geliştirme sorunları konusunda karşımıza çıkmaktadır. Ay ışığı sorunu; düzenli istihdamdaki bir bireyin haftanın 12 veya daha fazla saati başka bir işte çalışması olarak tanımlamak mümkündür. Diğer bir ifade ile açıklayacak olursak; bir kurumabağlı olarak çalışan bir bireyin gelir yetersizliği, tecrübe ve yeni beceriler kazanmak gibi amaçları ile kurum dışında kendi hesabına çalışmasıdır. Ay ışığı aslında birey bazlıdır. Bireyin hedeflediği kariyer yolunda kendisine bir engeldir. Açıklayacak olursak; bir öğretmenin kendi hesabına özel ders vermesi yahut dershanede çalışıyor olması bir ay ışığı sorunudur. Bireyin birden fazla işte çalışıyor olması temel işine göstermesi gereken enerjiyi gösterememesi,  performans düşüklüğü, işe geç kalma, işten erken ayrılma ya da işe/kuruma bağlılığın azalmasına yol açabilmektedir. Sorunların ortaya çıkması işveren tarafından oldukça sert ve hoşnutsuz karşılanmakla birlikte işten çıkarılma riski ile birey karşı karşıya kalabilmektedir.Ay ışığı son dönemlerde kariyer geliştirme sorunlarında oldukça sık karşılaşılan problemlerdendir. Bireyleri asıl işi dışında çalışmaya iten birçok faktör bulunmaktadır bu faktörler; son dönemlerde bireylerin geçim sıkıntısının hali hazırda fazla olması, kurumsal olmayan firmalarda ya da yeniliğe açık olmayan üstler, kurum çalışanları tarafından yapılan işlerin takdir ve önem görmemesi tabiri caiz ise çalışanın yerinde sayması kendisini bir adım öteye taşıyamaması düşüncesine kapılması, kurumda değer görmemek yeteneklerini, bilgilerini unutmak ve bir nevi mesleki anlamda körelmeyi durdurmak için bireyler kendi hesabına başka işlerde çalışmaya hali hazırda olan işlerinin kendilerini güvende tutma düşüncesi ile tam anlamıyla terk etmeme durumda kalmaktadır. Birey bu süreçte aslında kariyer geliştirme problemlerinden stres ve tükenmişlik ile de başa çıkmaya çalışmaktadır. Sorunu ortadan kaldırmak ya da en aza indirgemek için; kurumların iş güvenliğine önem vermesi, çalışanlarına iyi olanaklar sağlaması, çalışanına değer vermesi fikirlerine saygı duyması ve çalışanına kişisel bir alan tanıması, iş tatmininin arttırılması sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. Farklı bir bakış açısına göre ise ay ışığı bir sorun olarak görülmemektedir. Bu kapsamda ikinci bir iş olarak görülmemekle beraber ay ışığı kariyer geliştirme strateji olarak ele alınmaktadır. Peki siz ay ışığını sorun olarak mı yoksa kariyer geliştirme stratejisi olarak mı değerlendiriyorsunuz?

Bu Yazıyı Paylaşın