Esin KESKİN

  • 18 Haziran 2024

İş Dünyasında Değişimin Anahtarı: Beceri Odaklı İşe Alımın Gücü Günümüz iş dünyasında, geleneksel işe alım yöntemleri yerini giderek beceri öncelikli işe alım yaklaşımlarına bırakıyor. Bu yöntem,...

Kristal Nesil “Z Kuşağı

  • 18 Ekim 2023

KRİSTAL NESİL Z KUŞAĞI      Z kuşağı “Kristal Nesil” olarak da adlandırılan 2000’den (bazı kaynaklarda 1995) sonra doğanlardan oluşan nesildir. 2000 yılı ve sonrası teknolojinin de tüm...

Geleceğin İnsan Kaynakları

  • 19 Temmuz 2023

Geleceğin İnsan Kaynakları: İşgücü Dönüşümü ve Yenilikçi Yaklaşımlar Günümüzde iş dünyası hızla değişiyor ve gelişiyor. Teknolojik ilerlemeler, dijital dönüşüm ve küreselleşme, işgücü dinamiklerini etkileyen önemli faktörler...

İşveren Markasının Etkisinin Araştırılması

  • 28 Mart 2022

Örgütlerde Nitelik İnsan Kaynakları İstihdamını Araştırmada İşveren Markasının Etkisinin Araştırılması Çalışmanın amacı, son günlerde popülerliği artan ve güncel bir kavram olan işveren markasının işletmelerde nasıl uygulandığını tanımlamak,...

Örgütlerde Etkili İletişimin Önemi

  • 27 Ekim 2021

Örgütlerde Etkili İletişimin Önemi      Günümüzde insanlar, günlerinin en verimli kısımlarını ve yaşamlarının da büyük bir bölümünü çalıştıkları örgütlerde geçirmektedirler. Yapılan araştırmalarda, yetişkin nüfus toplam...