Yargıtay Kararı! Müşteriyle Samimi Olmak İşten Çıkarılma Sebebi

Yargıtay Kararı! Müşteriyle Samimi Olmak İşten Çıkarılma Sebebi

Müşteriyle Samimi Olmak İşten Çıkarılma Sebebi

YARGITAY KARARI

9. Hukuk Dairesi 2016/12350 E., 2020/1151 K.

Yargıtay, hizmet sektöründe çalışan milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. Haklı fesih durumlarında işçinin savunmasının alınmasına gerek olmadığına dikkat çeken Yüksek Mahkeme verdiği kararla; Müşteriyle samimi olduğu gerekçesiyle çalıştığı otelden tazminatsız kovulan resepsiyon görevlisinin davasına bakan Yargıtay, işverenin lehine karar verdi. İşçiden savunma alınmadığı için kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne karar veren mahkeme kararını bozan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin doğruluk ve bağlılığa aykırılık oluşturan güven sarsıcı davranışları işverene haklı fesih imkanı tanımaktadır.