Yargıtay Kararı! İşyerinde Diğer Bir Çalışan ile Uygunsuz Vaziyette Görülmek

Yargıtay Kararı! İşyerinde Diğer Bir Çalışan ile Uygunsuz Vaziyette Görülmek

YARGITAY KARARI

9. Hukuk Dairesi 2017/15663 E. - 2020/4936 K.

İşyerinde Diğer Bir Çalışan ile Uygunsuz Vaziyette Görülmek

Dosyadaki delil durumuna göre davacının diğer bir çalışan ile işyerinde uygunsuz vaziyette görüldükleri anlaşılmakla, işveren tarafından iş akdinin 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/2. maddesi uyarınca doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış sebebiyle haklı nedenle feshedildiğinin kabulüyle ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin reddi gerekirken, mahkemece her iki isteğin gerekçesiz şekilde kabulü hatalıdır gerekçesi ile yerel mahkemenin kararını bozmuştur. Sonuç olarak aralarında gönül ilişkisi bulunan işçilerin iş yerinde uygunsuz hak ve davranışlarda bulunmaları doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış olup bu sebeple işçilerin iş akdinin feshedilmesi haklı sebebe dayanır.

 

Karar Detayları İçin Tıklayınız.