Ücretsiz İzin Desteği

Ücretsiz İzin Desteği

Salgın döneminin en çok etkilediği gruplardan biri de ücretli çalışanlar. İş yerlerinin faaliyetlerine ara vermesi, piyasanın ne zaman normale döneceğinin belirsiz olması işverenleri kaygılandırırken, işçiler de işten çıkarılma korkusu yaşıyor. 7244 sayılı Torba Kanunla gelen işveren feshi yasağı bu duruma bir nebze çözüm olsa da, tek taraflı ücretsiz izin uygulaması işçilerin gelir kaybı endişesini artırdı. Bu noktada devletin ücret desteği devreye girdi. Fakat tutarın yeterli olmayacağı tartışması sürüyor. Her şeye rağmen ücretsiz izin ücret desteğinin detayları merakla bekleniyordu.

Pandemi nedeniyle ilan edilen fesih yasağı süresince ücretsiz izne gönderilen işçilere ve işsizlik ödeneğine hak kazanamamış kişilere ödenecek ücret desteğinin uygulamasına yönelik esaslar yayımlandı.

Ücret Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

Ücretsiz izin desteği, kısa çalışmadan yararlanamayan, işsizlik ödeneği alamamış, herhangi bir yerden geliri olmayan işsiz veya ücretsiz izindeki birçok kişiyi kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.

Destekten yararlanacak kişiler:

  • Kısa çalışma başvurusu yapılan firmada çalışıp, şartları taşımadığı için kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar,
  • 15 Mart tarihinden sonra işten çıkartılmış ve başvuruda bulunmasına rağmen işsizlik ödeneğinden yararlanamamış kişiler,
  • 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılmış fakat işsizlik ödeneğine başvurmamış kişiler,
  • 17 Nisan tarihinden sonra işveren tarafından ücretsiz izne gönderilmiş olanlar.

Destekten yararlanamayacak kişiler:

  • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alanlar,
  • İşsizlik ödeneği almaya devam edenler,
  • Kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar,
  • İşten kendi isteğiyle ayrılmış olanlar,
  • Pandemi dışındaki nedenlerle ücretsiz izne ayrılmış ve bu şekilde Kuruma bildirilmiş olanlar.

Destek Hangi Tarihler İçin Verilecek? Tutar Nasıl Hesaplanacak?

Ücret desteği, işveren feshi yasağı süresince 3 ay boyunca işçilere ödenecek. Desteğin başlangıç tarihi 7244 sayılı Torba Yasanın yürürlük tarihi olan 17 Nisan 2020, bitiş tarihi de mevcut şartlarda 3 ay sonrası yani 17 Temmuz 2020’dir. 17 Nisan’dan önce işçiye verilmiş ücretsiz izinler için destek söz konusu değildir.

Yani ücret desteği 17.04-17.07.2020 tarihleri arasında ücretsiz izinli olunan süreler için ödenecek. Cumhurbaşkanının yetkisi ile fesih yasağı süresinin uzaması halinde ücret desteği süresi de uzatılacak. Cumhurbaşkanı fesih yasağını 6 aya kadar uzatabilme yetkisine sahip.

Destek tutarı günlük 39,24 TL olup, 30 gün üzerinden işçilere ödenecek. Ücret desteğinin 30 günlük brüt tutarı ise 1.177,20 TL. Bu tutar üzerinden sadece damga vergisi kesilecek. Damga vergisi kesildikten sonra işçinin hesabına yatacak net tutar bir ay için 1.168,27 olacak.

Ücretsiz izinde olması sebebiyle ücret desteğinden yararlanacaklar için, ay içinde bazı günlerde çalışıp bazı günlerde ücretsiz izne çıkartılmış olmaları durumunda, ücret destesi sadece ücretsiz izinde gösterildiği günler için ödenecek.

Ücretsiz İzne Gönderilen İşçiler İçin İşveren Kuruma Ayrıca Bildirimde Bulunacak mı?

İşveren, salgın döneminde işçisini ücretsiz izne göndermişse, öncelikle ay içinde ücretsiz izinde olunan günleri Kuruma eksik gün olarak bildirmelidir. Ücretsiz izne gönderilen çalışanların eksik günleri APHB ve MuhSGK üzerinden “28-Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç. 10.Md)” veya “29-Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç. 10.Md) Ve Diğer” eksik gün nedenleri seçilerek bildirilecek.

Ücret desteği kapsamında ücretsiz izne gönderilen işçilerin bildirimleri, işverenler tarafından https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi internet adresi üzerinden, ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar yapılacak. Bildirimde, ücretsiz izin gün sayısı, işçinin TC’si, IBAN numarası ve cep telefonu bilgileri iletilecek.

Kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar, APHB/MuhSGK’da “18-Kısa Çalışma Ödeneği” kodu ile kuruma bildirilmiş olsalar bile, ilgili ayı takip eden ayın sonuna kadar eksik gün nedenleri işveren tarafından “28-Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç. 10.Md)” veya “29-Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç. 10.Md) Ve Diğer” kodlarından biri ile güncellenerek ücret desteğine hak kazanabilecek.

Ücretsiz izinle ilgili başvuru ve güncellemelerin, ücretsiz iznin verildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar Kuruma bildirilmesi gerekiyor.

İşsiz Olanlar Ücret Desteğinden Nasıl Yararlanacak?

15 Mart tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen, işsizlik ödeneğine başvurduğu halde hak kazanamamış kişilerin ücret desteği herhangi bir başvuruya gerek olmadan İŞKUR tarafından re’sen gerçekleştirilir. 15 Mart tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen fakat işsizlik ödeneğine başvurmamış işsizlerin, ücret desteği alabilmesi için https://esube.iskur.gov.tr internet adresinden ya da e-devlet üzerinden işsizlik ödeneğine başvurması gerekmektedir.