2024 İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları

Ülkemizde de yabancı iş gücünün çalışma izinlerinin usul ve esasları “6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu” çerçevesinde belirleniyor.

6735 Sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu 23. maddesi gereğince uygulanacak İdari Para Cezaları;

İDARİ PARA CEZALARI2024
Çalışma izni olmayan yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline (her bir yabancı için),56.752 TL
Çalışma izni olmaksızın bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya,22.688 TL
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya,45.406 TL
Bildirim yükümlülüğünü, yasanın 22. maddesinde belirtilen sürelerde yerine getirmeyen;  

– Bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya,

– Yabancı çalıştıran işverene (her bir yabancı için).
 

İzni olmayan yabancı işçi çalıştırmanın para cezası dışında başka yatırımları da bulunur. Yasaya göre, eylemin tekrarlanması durumlarında idari para cezaları bir kat artırılır. Aynı zamanda çalışma iznine sahip olmayan yabancı işçiler İçişleri Bakanlığı tarafından tespit edilmesi sonucu sınır dışı edilir. Sınır dışı edilen yabancı çalışanlar ve ailelerin tüm masrafları işveren tarafından karşılanmak zorundadır.

Bu Yazıyı Paylaşın