2023 Yabancı Uyruklu Kaçak İşçi Çalıştırma Cezaları

2023 Yabancı Uyruklu Kaçak İşçi Çalıştırma Cezaları

Yabancıların Türkiye’de çalışma iznine ve sigortaya sahip olmadan çalıştırılmalarına karşı mücadele için devletin aldığı pek çok önlem vardır. Yabancı Kaçak işçi çalıştırmanın cezaları işveren veya işveren vekiline uygulanır. Çalışma izni olmaksızın Yabancının çalıştığı tespit edilmesi halinde sınır dışı edilmek üzere İç İşleri Bakanlığına bildirilir.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 6. maddesi uyarınca yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışmaları veya çalıştırılmaları yasak olup buna aykırı olarak yabancı çalıştıran işverenlere ve yabancılara aynı Kanunun 23. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır. Bu kapsamda izinsiz çalıştırılan her bir yabancı için 2022 yılında işverenlere uygulanan idari para cezası 16.066 TL iken bu rakam, 24.11.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 542 sıra numaralı VUK genel tebliği gereğince %122,93 olan yeniden değerleme oranında arttırılmıştır ve yıllara göre uygulanan idari para cezaları şu şekilde olmaktadır;

İDARİ PARA CEZALARI2021 CEZA MİKTARI (TL)2022 CEZA MİKTARI (TL)2023 CEZA MİKTARI (TL)
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için11.79616.06635.816
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya4.7166.42314.319
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya9.43812.85428.655
Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için7841.0672.378
  • 6735 sayılı Kanunun 23.maddesi uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır. 

Türkiye’de Kimler Çalışma İzni Almadan Çalışabilir?
Türkiye’de gerekli kurallara sağlayan yabancılar ve işyerleri, çalışma izni almadan çalışmaları mümkündür. Çalışma izni olması gerekmeyen yabancılar, dolayısıyla idari ceza paralarından muaf tutulur. Türkiye’de çalışma izni olması gerekmeyen yabancılar şunlardır:
Fuar, sirk gibi etkinliklerde 6 ay görevli olduğunu kanıtlayan kişiler,
Yabancı sporcular, futbolcular ve antrenörler,
Öğrenci değişim programları çerçevesinde staj süreleri boyunca özel veya kamu kuruluşlarında staj yapacak öğrenciler.

Ülkelerine Gönderilecek Yabancıların Masrafları
Yabancı uyruklu bir vatandaşı Türkiye’de çalıştırabilmek için Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan izin alınması gerekir. Kaçak olarak çalışan yabancılar hakkında bazı cezai işlemler uygulanır. İzinsiz olarak çalışan yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’ye giriş, pasaport, ikamet izni, vize gibi işlemleri ve belgeleri iptal edilerek vatandaşı bulundukları ülkeye sınır dışı edilir. İzinsiz olarak çalıştırılan ülkelerine gönderilecek yabancıların masrafları, işveren veya işveren vekili tarafından karşılamak zorundadır.

Sonuç olarak, 5510 sayılı Kanun, işverenlere, çalışanın yabancı uyruklu olup olmaması ayrımı yapmaksızın tüm çalışanların sigortalı işe giriş bildirgesi, genel sağlık sigortası giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgeleri gibi belge ve işlemlerin usulüne uygun olarak süresinde yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu zorunluluklara çalıştırılan yabancı işçiler için çalışma izni belgesinin alınması eklenmektedir. Yukarıda bahsi geçen idarî para cezaları ile karşı karşıya gelmemek adına işverenlerin bu konuda gerekli hassasiyetleri göz önüne alarak yabancı işçi çalıştırmayı tercih etmeleri gerekmektedir.   

KAYNAK

https://www.olgun-hukuk.com/yabanci-calisma-izni-olmadan-yabanci-calisan-istihdami

Bu Yazıyı Paylaşın