İNSAN KAYNAKLARINDA VERİ OKURYAZARLIĞI

Başlığımızı ilk önce ikiye ayıralım: İnsan Kaynakları Nedir? Veri Okuryazarlığı Nedir? Daha sonra bu bilgileri birleştirip ne elde ediyoruz hep birlikte görelim.

İnsan Kaynakları basit bir tabir ile bir kurum veya işletmede yer alan destek ekiplerinden birisidir. Bu ekip içerisinde işe alım, yetenek geliştirme, performans değerlendirme, bordro ve özlük işleri, ücretlendirme vs gibi alt birimler yer alarak çalışana hizmet edilir.

Veri okuryazarlığı ise veri ile ilk karşılaştığımız anda “bu veriyi ne kadar anlıyoruz, ne kadar ve nasıl kullanıyoruz, nasıl analiz ediyoruz ve yorumlamamız nasıl” sorularının cevabıdır. 

Veri okuryazarlığı, şirketlerin hızlı ve bilinçli karar almaları için çok önemli olmakla birlikte dijitalleşen dünyamızda verileri çalışabilme becerisi, strateji ve operasyonlara bilgi sağlama, eğilimleri belirleme ve içgörüler elde etme açısından önemlidir.

Peki bu okuryazarlık insan kaynakları personelleri için neden bu kadar önemli bir hale geldi? Yapılan bir araştırmaya katılan CHRO’ların yüzde 88’i veri okuryazarlığının günümüz ve geleceğimizdeki iş modelleri için hayati bir öneme sahip olduğunu belirtiyor.

  • Bir işe alım personelinin bu yetkinliğe sahip olması adayların ulaştırdığı CV’ yi çözümleyebilmesinin yanı sıra CV üzerinde gördükleri, mülakat esnasındaki nüansları algılayabilmesi hem yeni işe alınan personelin doğru aday olduğunu algılayabilmesini hem oryantasyon ve entegrasyonunu rahatlatabilmesi, hem de işe alım yapılan birimin aksamadan işlemesine olanak sağlar.
  • Bir bordro personeli, çalışanların algılayamadığı ve hata sandığı şeyleri eline hesap makinesi almadan, bir program çalıştırmadan yalnızca bordro baskısına göz ucuyla bakarak fikir yürütebilir.
  • Bir eğitim ve yetenek geliştirme personeli aldığı dönütler ile birlikte daha doğru ve efektif bir eğitim planlaması gerçekleştirebilir,
  • Performans değerlendirme ekibi üyesi; yaptığı çalıştırmalar ve tuttuğu istatistikler ile çalışanın, birimin, departmanın ve hatta şirketin geleceğinin nereye gittiğini öngörebilir.

Fonksiyonları ve içerikleri ile derya deniz olan insan kaynakları departmanı için veriler o kadar fazla ki bu örnekleri sabaha kadar uzatabiliriz.

Bu noktadaki tek husus veri okuryazarlığının doğru istatistiklerle yapılmasıdır. Çünkü veri okuryazarlığı için olmazsa olmaz yapılardan biri de istatistik okuryazarlığı. Doğru örneklem kurulmazsa, doğru parametreler uygulanmazsa, değişkenler göz ardı edilirse veriyi istediğiniz kadar okuyun ve anlayın bir işe yaramaz çünkü yanlış veriyi kullanmış olacaksınız.

Mutlu çalışan, mutlu çalışma ortamı tabirlerinin oluşması için okuyalım ve anlayalım.

https://hakanmaden.net/insan-kaynaklarinda-veri-okuryazarligi-yetkinligi

https://miuul.com/blog/veri-okuryazarligi-nedir

Bu Yazıyı Paylaşın