Son Dakika! 08.04.2021/ SGK Yeni İşten Çıkış Kodları!

Son Dakika! 08.04.2021/ SGK Yeni İşten Çıkış Kodları!

Yeni SGK İşten Çıkış Kodları

SGK Kod 29 çıkış kodunun istismar edilmesini önlemek amacı ile belirlen yeni işten çıkış kodlarını yayınladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2021/09 sayılı Genelge ile İşten ayrılış nedenlerinde kod "29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih" kodu çıkarılmış ve yerine "41" No.’lu koddan sonra gelmek üzere yeni işten ayrılış nedenlerini içeren kodlar eklenmiştir.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-69053920-010.06.01-23171689 01.04.2021

Konu : 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik

GENELGE 2021/9

Kurumumuzun 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin birinci kısım altıncı bölümde yer alan “2.1- İşten ayrılış nedeni” alt başlığındaki işten ayrılış nedenleri tablosundaki “29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu çıkarılmış ve “41-” no.’lu koddan sonra gelmek üzere aşağıdaki kodlar eklenmiştir.