İşçilerin Sendikaya Katılma Nedeni

İşçilerin Sendikaya Katılma Nedeni

İŞÇİLERİN SENDİKAYA KATILMA NEDENİ

Çalışanlar için yılın en önemli olan zamanı olan Asgari Ücret pazarlığı dönemi geldi çattı. Çalışanlar adına pazarlık (komisyon) masasına oturan sendikaları ne kadar tanıyoruz. Gelin konuyu daha detaylı inceleyelim.

Öncelikle sendikalarla ilgili bilmemiz gereken en önemli konu olan sendikalarla ilgili çalışanlara verilmiş kanuni hak; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 17. maddesine göre; 15 yaşını dolduran her işçi çalışmakta olduğu işkolunda kurulu bulunan sendikalara kimseden izin almaksızın özgürce üye olabilirler. 

Aynı zamanda sadece ulusal sınırlar içinde kalmayıp, devletimizin de onaylayarak kabul ettiği Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri de işçilerin Sendikal HakÖzgürlük ve İş Güvencelerini teminat altına almıştır.

Peki hal böyle iken işverenler sendikal faaliyetlere karşı tutum sergilerse ne olur sorusuna yanıt olarak ‘’Türk Ceza Kanunu’ nun  118. maddesine göre; İşçinin Sendikaya üye olmasını engelleyen işveren ya da yetkilisi 6 aydan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılır.’’ verilebilir.

Sendikaya Üye Olmanın İşlevleri Nelerdir?

1-Ekonomik Fayda Sağlar: Sendikaya üye olan işçiler sendikasız işçilere göre daha çok ücretlerden yararlanabilir. Bu tanım Kemal Sunal’ ın Kibar Feyzo filminde geçen kesit aklınıza gelebilir.

+Benim neden öbürkilerden eskik

-Çünkü onlar sendikalı

+Ben de Harran’ lıyam.

2-İş Güvencesi Sağlama: Sendikalar üyeleri olan çalışanların haklarını korumak adına işyerleri ile sözleşmeler gerçekleştirip, işten çıkarılma oranlarının en aza düşürülmesini sağlarlar.

3-Yönetime Karşı İdeal Güç Kazandırma: İşverenin işçiyi mesai saatleri dışında istediği herhangi bir iş için kullanamaz.

Belirtmiş olduğum sendikal işlevlerde yer alan tüm  hakların normal çalışma standartlarında da yer alıyor. Fakat çalışanlar haklarını arama ve savunma kısmında yetersiz veya güçsüz durumda kaldıkları için sendikalı çalışanlar bu konuda daha avantajlı konuma giriyor. 

            Sendikaların bize sağlamış olduğu avantajlara  kısaca göz gezdirelim.

Avantajlar

·      Çalışanların Yasal Haklarını Korumak ve Geliştirmek,

·      Daha İyi Ücret ve Sosyal Haklar Elde Etmek,

·      Toplu İş Sözleşmesi Hakkını Elde Etmek ve Kullanabilmek,

·      İşyeri Çalışma Koşullarının Daha İyi Hale Getirilmesi

·      İş Kazalarını ve Meslek Hastalıklarını önüne geçmek,

·      Başta İş Güvencesi Olmak Üzere Çalışanların Diğer Tüm Haklarını Korumak ve Geliştirmek,

·      Çalışanların İşyerlerinde Haksız Uygulamalara Maruz Kalmamasını Sağlamak

·      İş Kanunu’na göre işe yeni giren işçilerin deneme süresi 2 aydır. Toplu iş sözleşmeleriyle bu sürenin 4 aya çıkarılabilmesi mümkündür.

Çalışan Sendika Üyeliğinden Çıkabilir Mi?

            Bir işçi ve kamu çalışanı, üye olduğu sendikadan üyeliğinden çekilme hakkına sahiptir. Sendikadan ayrılmak isteyen çalışanlar, üye oldukları sendikalara bu durumu haber vererek üyeliklerini sonlandırabilir.

Sendika Üyeliğinden İşçi Neden Atılır?

            Bir kişi için sendika üyeliğinden uzaklaştırma kararı, sendikanın genel kurulu tarafından alınmaktadır. Sendikanın, kişiyi üyelikten çıkarma talebi ardından, çalışan 30 günlük bir süre de bu işleme itiraz edebilir ve mahkemeye başvurabilir.

                        

Son olarak Asgari Ücret Komisyonunda çalışanların adına yer alan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (Türk-İş) başarılar dilerim.

Sağlıklı günler geçirmeniz dileğiyle,

Saygılarımla

Bilge Kaan KİREN